Balkong och fasad

Modern balkong- och fasadutformning

Upplev en ny dimension av ljus, rymd och hållbarhet. Solarlux innovativa system för balkong- och fasadlösningar fyller många behov i bostadsbranschen. Estetisk fasadutformning går hand i hand med energioptimering och anpassat byggnadsskydd.

Balkonginglasning från Solarlux som monterats bakom ett befintligt räcke i metall.
Balkonginglasning från Solarlux som monterats bakom ett befintligt räcke i metall.

Värdeökning för fastigheten

Med framtidsinriktade och nyskapande koncept tar Solarlux aktiv del i den ekologiska och ekonomiska transformationen.

Samma gränslösa flexibilitet gäller vid inglasning och sanering av befintliga balkonger som vid uppgradering av fastigheter med helt nya balkonger.

Balkonverglasung SL 25
Balkonverglasung SL 25

Lönsamma investeringar

En hållbar, nästintill underhållsfri och behovsanpassad balkonginglasning uppfyller kraven på moderna och lättuthyrda bostäder.

Inglasade balkonger står högt i kurs hos många blivande hyresgäster och köpare. Optimalt bullerskydd, väderskydd och möjlighet att använda balkongen flexibelt ökar dock inte bara fastighetens attraktionskraft, utan betalar sig även ekonomiskt.

Inspiration

Beställ nu! Broschyren om balkonginglasning
Vill du ha mer information om enskilda system och tekniska detaljer om våra vikpartier? Beställ gärna vår utförliga produktbroschyr. Om du vill få broschyren hemskickad till dig, skriv till oss via info.scandinavia@solarlux.com med ditt namn och din postadress. För en digital broschyr behöver du endast fylla i formuläret nedan.
Fördelar i korthet

Våra material

Våra system

Helglas

Aluminium

oisolerad

Aluminium

värmeisolerad