Hållbarhet

Hållbarhet hos Solarlux. Värna om framtiden.

Som ett företag certifierat enligt DIN EN ISO 14001 förbättrar vi löpande vår miljöprestanda och söker ständigt efter möjligheter att minska vår miljöpåverkan. Solarlux arbetar aktivt med hållbarhet.

Och vår företagsbyggnad, Solarlux Campus, i Melle är ett uttryck för det hållbarhetsarbetet. Därför valde naturskyddskyddstiftelsen i Osnabrück ut oss som mottagare av Naturschutzpreis 2019.

När det gäller produktionen fäster Solarlux största vikt vid resursbesparande processer. I vår egen träproduktion använder vi FSC®- och PEFC-certifierade träslag. I vår aluminiumproduktion använder vi vattenkraftsenergi från Hydro (aluminiumprofiler) och vi är dessutom medlemmar i A.U.F.

Hållbarhet på Solarlux Campus

Solarlux Campus
Solarlux Campus

VI BYGGER FÖRETAGSKULTUR

Hur kan en framtidsorienterad kontorsarkitektur se ut? I vilken arbetsmiljö trivs medarbetarna? Hur vill vi kommunicera? Vad kan vi bidra med för att sparar resurser? Hur kan vi enkelt dra nytta av sol, värme, kyla och materialegenskaper? Och hur kan vi utforma byggnaden och anläggningen på ett sätt som ger fördelar även åt besökande? Redan innan den officiella byggstarten funderade Solarlux kring grundläggande frågor för hur man kan utforma en modern och framtidsorienterad industribyggnad.

Nachhaltigkeit auf dem Solarlux Campus
Nachhaltigkeit auf dem Solarlux Campus

Geotermisk energi

Hela Campus för tankarna till en segelbåt som mjukt rör sig i naturen och nyttjar dess kraft. Fastighets- och energitekniken finns utom synhåll men är central i konceptet. En viktig hörnpelare i energibesparingen är geotermisk energi. Grunden till denna teknik är ett fält med 80 marksonder som når 80 meter ner i jorden. De leder upp den högre temperaturen från jordens inre till ytan via en värmebärande vätska – i vårt fall rent vatten.  En värmepump pumpar in den i värmesystemet. Energin som utvinns motsvarar runt 300 kilowatt och används både för uppvärmning på vintern och för kylning på sommaren. Det ger märkbart lägre energikostnader och vinster för miljön.

Nachhaltigkeit Betonkernaktivierung
Nachhaltigkeit Betonkernaktivierung

Aktivering av betongkärnor

Foajén på Solarlux Campus värms och kyls uteslutande genom aktivering av betongkärnor. 150 kilometer rörledningar i betongväggarna och golvet ser till att systemet fungerar. På det sättet kan man vi utnyttja betongens naturliga förmåga att lagra värmeenergi. I produktionshallarna drogs inga rörledningar, eftersom massan hos betongkomponenterna räckte för att lagra den nattliga svalkan. Förutsättningarna är idealiska med ett enormt produktionsområde som omfattar totalt 58 000 kvadratmeter och uteslutande betongväggar och betonggolv.

Nachhaltigkeit Photovoltaik
Nachhaltigkeit Photovoltaik

Solcellsanläggning på taken

Från solljus till ström – med hjälp av solceller. En viktig del av vår energiförsörjning är den ca 3 800 m² stora solcellsanläggningen på våra tak. Solen genererar elektriskt energi som vi matar in vårt eget elnät och överskottet går till det offentliga elnätet. Med hjälp av anläggningen kan vi undvika totalt 415 000 kg CO²-utsläpp om året. Solarlux som betyder ”solljus” är verkligen ett träffsäkert namn!

Nachhaltigkeit grüner Außenbereich
Nachhaltigkeit grüner Außenbereich

Grönska utemiljö

Den största sammanhängande utemiljön på Campus utgörs av stora terrasser. Här växer massor av inhemska plantor. Totalt sett upptas ytan av 520 träd, 4 800 kvadratmeter buskar och 4 600 kvadratmeter marktäckare. I stället för klassiska gräsmattor finns det ängar med blommor som är en viktig näringskälla för humlor, fjärilar och bin. Bikupor från en lokal biodlare har fått en plats på Campus. Men även större djur som harar, storkar, ankor och katter trivs djuriskt bra här.

Nachhaltigkeit Dachbegrünung
Nachhaltigkeit Dachbegrünung

Gröna tak

Många av taken på Solarlux företagsbyggnad täcks av grönska och utgör en vackert blickfång på området. Gröna tak skyddar yttertaket, fungerar ljud- och värmedämpande och avlastar kanalsystemet när det regnar häftigt. Genom avdunstning och fuktbindning, och genom att binda ljud och luftföroreningar påverkar mikroklimatet omgivningen positivt och skapar livsutrymme för växter och små djur.

Hållbarhet i produktion och material

Proceswarmtebenutting
Proceswarmtebenutting

Processvärme

I Melle integrerade Solarlux för första gången en egen pulverlackering för aluminiumprofiler. Lackeringen kräver höga temperaturer och är mycket energikrävande. Därför genererar den extra mycket spillvärme. I konventionella pulverlackeringsanläggningar går spillvärmen förlorad, men tar vara på den. En del leds tillbaka till lackeringen och sänker därigenom energibehovet. En annan del hjälper till att värma upp de stora tillverkningshallarna. Särskilt under övergångstider är man nästan helt oberoende av annan värmeenergi.

Certifieringar

 

Miljöcertifiering ISO 14001

Hållbara produktions- och arbetsprocesser har högsta prioritet hos Solarlux. För affärsområdena utveckling, konstruktion, produktion, montering och försäljning har Solarlux infört ett miljöstyrningssystem som uppfyller kraven enligt DIN EN ISO 14001:2015.  Detta bekräftas genom certifikatet från Kiwa International Cert GmbH.

 

A.U.F.

Syftet med det tyska A|U|F-kretsloppet är att främja en hållbar avfallshantering och bearbetning av urmonterade byggelement/byggprofiler, från fönster, dörrar och fasader av aluminium till syftet med materialåtervinningen. Dessutom arbetar organisationen för att främja insamling av profildelar från tillverkningen och spånrester från produktion, samt bearbetning och återanvändning av dessa.  A|U|F arbetar för ett hållbart miljöskydd och ser till att aluminiumskrot från tillverkningen och urmonterade element kommer till nytta i kretsloppet igen. Ett gammalt aluminiumfönster kan till exempel blir en ny produkt.

 

PEFC

Skogsskydd är en form av aktivt miljöskydd. PEFC arbetar för att bevara och uppnå ekologisk jämvikt i världens skogar. Företag som är certifierade av PEFC uppvisar ett miljöengagemang och tar ansvar för den värdefulla råvaran och materialet trä. PEFC står för ett hållbarhetskoncept som förenar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. PEFC garanterar dessutom en kontrollerad bearbetningskedja – externt övervakad, helt spårbar och hållbar. Från våra certifierade skogar via träbearbetningsföretagen till slutprodukten i hyllan.

 

FSC®

Målet för FSC® är att etablera internationella standarder för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvarstagande skogsbruk i hela världen. Man har formulerat tio principer som måttstock för det globala skogsbruket och dessa gäller för alla skogar på jorden. Märkningen visar att alla arbetssteg (odling, avverkning, bearbetning, transport, försäljning) följer bestämmelserna från FSC®. FSC®-logotypen signalerar att det handlar om träprodukter som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk enligt de internationella FSC®-bestämmelserna. Efterfrågan på trä som producerats med miljöhänsyn och socialt ansvarstagande ökar.