Material glas: Ännu mer transparens

GLAS – ETT MATERIAL MED MÅNGA FÖRDELAR

EN HÖG ANDEL GLAS GER FANTASTISKA LJUSINSLÄPP

Glas har sett en snabbare utveckling de senaste decennierna än de flesta andra materialen. Det används oftast som transparent inglasning i konstruktioner. Hos Solarlux är glas en central beståndsdel i alla system och sinnebilden för öppenhet, transparens och lätthet. Med glas kan man effektivt sudda ut gränsen mellan inne och ute. Det transparenta materialet har dessutom produktfördelar. Råmaterialet – sand, natron och kalk – finns i närmast obegränsade mängder och slutprodukten är idag extremt väderbeständig, formstabil och reptålig.  Idag kan glas fylla många uppgifter utöver den ursprungliga att släppa in ljus. Glas ger även sol-, buller-, värme- och brandskydd. Därför bygger Solarlux alla sina system runt detta material – med olika inglasningar allt efter kraven som ställs.

Glas-cero-produktion
Glas-cero-produktion
Inglasningsvarianter

Härdat glas (ESG)

Härdat glas är ett tempererat glas enligt EN 12150-1 där man byggt en stark inre spänning genom värmebehandling. Det ökar stöt- och slaghållfastheten påtagligt jämfört med vanliga planglas. 

ESG-H

ESG-H är förkortningen för ett härdat glas som genomgått ett värmetest, s.k. heat-soak-test. Det förspända glaset placeras under flera timmar i en speciell heat-soak-ugn där det utsätts för en värmebelastning på 290 °C. Heat-soak-test är att rekommendera eftersom det kan förhindra spontanbrott i glas vid hög mekanisk belastning.   

Laminerat glas (VSG)

Medan härdat säkerhetsglas (ESG) består av en extra stöttålig glasskiva, består laminerat säkerhetsglas (VSG) av två glasskivor med en dragelastisk, slitstark folie mellan glasen. Till skillnad från härdat glas faller lamellglas inte samman utan förblir ogenomträngligt om det går sönder eftersom den trasiga glasskivan har kvar sin vidhäftning i PVB-folien.