Skjut-/vridsystem Proline T

Helglaslösning för balkong, loftgång och fasad

Proline T och Proline T Mega räknas till Solarlux helglasade modulsystem som används för inglasning av balkonger, loftgångar och fasader. Utmärkande för skjut-/vridsystemet är det faktum att alla element kan vridas åt sidan och parkeras i en skena för att öppna balkongen till 100 procent. Funktionellt bygger Proline T vidare på den beprövade tekniken i föregångarsystemen SL 25 och SL 25 XXL med några viktiga innovationer.

Den innovativa Proline T-profilen möjliggör mycket tjockare glasskivor som uppfyller de högsta kraven på bullerskydd och vindlast. Det avancerade systemet passar särskilt bra i flervåningshus och höghus. Samtidigt har man lyckats skapa ännu slankare profiler som ytterligare framhäver helglas-optiken och diskret integreras i fasadkonceptet.

BESTÄLL NU: INFORMATION OM PROLINE T

Planeringsportalen

Anmäl dig idag på vår portal mySolarlux och få exklusiv tillgång till informations- och planeringmaterial för Solarlux glaslösningar. Blir en av över 20.000 kunder och arkitekter som använder mySolarlux!

Skydd för urbana miljöer

Med förtätningen av städerna och stigande risker för extremväder ökar behovet av att skydda byggnader och deras användare. Buller, smuts, slagregn och vind belastar fasader och fria ytor. Även trä som blir allt vanligare i nyproduktioner vinner på en skyddande inglasning. Systemfamiljen Proline T är utvecklad för kraven i europeiska städer med fokus på boende, arbete och mobilitet. Den skyddande inglasningen kan utöka användningsmöjligheterna för balkonger och loftgångar samt förbättra inomhusmiljön. Styrkan hos systemet ligger framförallt i de enastående bullerskydds- och konstruktionsegenskaperna som uppfyller de högsta kraven för vindlast. De boende kan nyttja sina balkonger även i exponerade lägen och i alla väder.

Proline T är en universell balkonginglasning som ger hög säkerhet i alla byggnadstyper – i offentligt finansierat och privat bostadsbyggande, liksom i administrativa byggnader och vårdbyggnader. Helglassystemet skyddar dessutom fasaden och byggnadskroppen, och gör byggnaden mer energieffektiv genom att minska värmeförluster. Det uppfyller kraven för såväl nyproduktion som renovering och kan användas på följande sätt:

  • Balkonger
  • Loftgångar
  • Fasader
  • Inomhus

Fördelar

Schallschutzklasse
Schallschutzklasse
Högsta bullerskydd
Rw upp till 30 dB
Entwässerung
Entwässerung
Avrinning
frostsäker
Schlagregendichtheit
Schlagregendichtheit
Byggnadsskydd
Extremt klimat och väder
Wärmedurchgangskoeffizient
Wärmedurchgangskoeffizient
Byggnadsskal
Minskad värmeförlust
Luftdurchlässigkeit
Luftdurchlässigkeit
Luftväxling
Hygien- och friskluftsgaranti
Höhenausgleich
Höhenausgleich
Höjdutjämning
upp till 35 mm

Teknik & funktion

Proline T Hoehenausgleichsprofil
Proline T Hoehenausgleichsprofil
Utjämning av byggtoleranser
Proline T barrierefreie Bodenschiene
Proline T barrierefreie Bodenschiene
Barriärfria golvskenor
Proline T Mega Kugelgelagerte Lauftechnik
Proline T Mega Kugelgelagerte Lauftechnik
Kullagrad löpmekanism

Data & digitala tjänster

Aktuella projekt

Vill du veta mer om Proline T?

Kontakta oss gärna för att få allmän information och planeringsmaterial, eller hör av dig till kontaktpersonen i ditt område, för att få personlig rådgivning som arkitekt eller byggingeniör.