Bærekraft

Bærekraft hos Solarlux. Tenk på morgendagen.

Som et NS-EN ISO 14001-sertifisert selskap forbedrer vi stadig miljøprestasjonen vår, og er alltid på utkikk etter mindre miljøskadelige alternativer. Hos Solarlux er temaet bærekraft en kontinuerlig prosess.

En virkelig erklæring når det gjelder bærekraft ses også i bedriftsbygningen, Solarlux campus i Melle. Vi ble tildelt Naturvernsprisen 2019 fra Naturvernforbundet i Osnabrück.

Spesielt i produksjonssammenheng legger Solarlux stor verdi på ressurssparende prosesser. I vår egen treproduksjon bruker vi derfor FSC®- og PEFC-sertifisert trevirke. I vår aluminiumsproduksjon bruker vi vannkraftproduksjon fra Hydro (aluminiumprofiler) og er også medlem av A.U.F.

Bærekraft på Solarlux campus

Solarlux Campus
Solarlux Campus

Oppbygget bedriftskultur

Hvordan kan fremtidssikker kommersiell arkitektur se ut? I hvilket arbeidsmiljøer føler medarbeiderne seg komfortable? Hvordan ønsker vi å kommunisere? Hva kan vi gjøre for å spare ressurser? Hvordan kan vi bruke sol, varme, kulde og egenskapene til materialer på enkelt vis? Og hvordan kan vi utforme bygningen og terrenget på en slik måte at besøkende også drar nytte av det? Allerede før den offisielle byggestarten, stilte Solarlux seg grunnleggende og viktige spørsmål om hvordan en industribygning kunne gjennomføres på en moderne og fremtidsrettet måte.

Nachhaltigkeit auf dem Solarlux Campus
Nachhaltigkeit auf dem Solarlux Campus

Geotermi

Hele campus er mer seilbåt enn motorbåt og benytter seg av naturens krefter på en myk måte. Bygnings- og energiteknologien fungerer i det skjulte og er samtidig kjernen i konseptet. En viktig hjørnestein i energiforsyningen vår: geotermisk energi. Denne teknologien er basert på et geotermisk sondefelt på 80 sonder som strekker seg 80 meter ned i bakken. De transporterer en høyere temperatur fra jordens indre via en varmeoverføringsvæske – her rent vann – til overflaten. Dette strømmer inn i varmesystemet via en varmepumpe. Energien på rundt 300 kilowatt som oppnås på denne måten brukes både til oppvarming om vinteren og til kjøling om sommeren – en merkbar reduksjon i energikostnadene våre og en fordel for miljøet.

Nachhaltigkeit Betonkernaktivierung
Nachhaltigkeit Betonkernaktivierung

Betongkjerneaktivering

Foajeen på Solarlux campus avkjøles og oppvarmes kun ved hjelp av betongkjerneaktivering. 150 kilometer med rørledning ble lagt i betongveggene og i gulvet for nettopp dette formålet. Dette systemet utnytter betongens evne til å lagre termisk energi. I produksjonshallene klarer vi oss uten rørledninger – massen av betongkomponentene er tilstrekkelig til å trekke inn nattenkulden. Dimensjonene – produksjonsområdet strekker seg over 58 000 kvadratmeter – og betongveggene og -gulvene skaper ideelle forutsetninger.

Nachhaltigkeit Photovoltaik
Nachhaltigkeit Photovoltaik

Solcelleanlegg på takene

Fra solstråler til strøm – takket være solceller: En annen viktig del av energiforsyningen vår er de ca. 3800 m² store solcellepanelene på takene våre. Solstrålene genererer elektrisk energi som mates inn i strømnettet vårt, mens resten går inn i det offentlige kraftnettet. Samlet sett kan vi unngå ca. 415 000 kg CO²-utslipp per år med dette anlegget. Så det er veldig passende at Solarlux faktisk betyr «sollys»!

Nachhaltigkeit grüner Außenbereich
Nachhaltigkeit grüner Außenbereich

Det grønne uteområdet

Store terrasser utgjør den største sammenhengende delen av utendørsanlegget på campus. Her vokser det mengder av planter som er hjemmehørende i området. Totalt er det plantet 520 trær, 4800 kvadratmeter busker og 4600 kvadratmeter lave planter i terrenget. I stedet for tradisjonelle plener er blomsterenger en viktig matkilde for humler, sommerfugler og bier. En birøkter med bikuber har også funnet sin plass på campus. Men større skapninger som kaniner, storker, ender og katter føler seg hjemme på campus.

Nachhaltigkeit Dachbegrünung
Nachhaltigkeit Dachbegrünung

Levende tak

Størstedelen av takene til Solarlux-bedriftsbygningen er beplantet og danner slik en visuell berikelse for de synlige takområdene. Beplantede tak beskytter takkledningen og har en støy- og varmeisolerende effekt, og i kraftig regn avlaster de også dreneringsanlegget. Takket være fordamping og regnoppbevaring samt binding av støy og luftforurensende stoffer, har de en positiv effekt på mikroklimaet i miljøet de befinner seg i, og er erstatningshabitater for planter og små dyr.

Bærekraft i produksjon og materialer

Proceswarmtebenutting
Proceswarmtebenutting

Prosessvarmebruk

I Melle integrerte Solarlux først en egen pulverlakkering for aluminiumsprofiler. På grunn av den kontinuerlig høye temperaturen dette krever, er lakkeringen veldig energikrevende og genererer derfor mye spillvarme. Mens denne energien går tapt i vanlige pulverlakkeringsanlegg, bruker Solarlux denne varmen i stedet. En del av den går tilbake i lakken og reduserer dermed energiforbruket. En del hjelper til med å varme opp de store produksjonshallene våre. Spesielt i overgangsperioden er man nesten helt uavhengig av annen varmeenergi.

Sertifikater

 

Miljøsertifikat ISO 14001

Bærekraftige produksjons- og arbeidsprosesser har topp prioritet hos Solarlux. For virksomhetsområdene utvikling, konstruksjon, produksjon, montering og drift har Solarlux innført et miljøstyringssystem som overholder NS-EN ISO 14001:2015 . Dette bevises med sertifikatet fra Kiwa International Cert GmbH.

 

A.U.F.

Formålet med A|U|F er en bærekraftig styring av avfallsbehandling og klargjøring av demonterte byggelementer/byggprofiler, som vinduer, dører og fasader av aluminium, for å kunne gjenbruke materialene. I tillegg har foreningen som mål å fremme innsamling av profilrester og spon fra produksjonen, samt bearbeide og gjenbruke disse.  A|U|F sørger for bærekraftig miljøvern og at aluminiumsskrap fra produksjon og demonterte elementer gjenbrukes. For eksempel kan et gammelt aluminiumsvindu omdannes til et nytt produkt.

 

PEFC™

Skogvern er aktivt miljøvern: PEFC™ arbeider med bevaring av skog og økologisk balansert skogsbruk. PEFC™-sertifiserte selskaper viser engasjement for miljøet og tar ansvaret for å håndtere det uunnværlige råmaterialet tre på alvor. PEFC™ er helhetlig bærekraft: et integrerende konsept som kombinerer økologiske, sosiale og økonomiske aspekter. Og PEFC™ garanterer en kontrollert forvaltningskjede – uavhengig overvåket, fullstendig sporbar og bærekraftig. Fra våre sertifiserte skoger til treforedlingsbedrifter til sluttproduktet som finnes på hyllen.

 

FSC®

Målet med FSC® er å etablere internasjonalt gyldige standarder for økonomisk, økologisk og sosialt bærekraftig skogforvaltning over hele verden. De har derfor formulert ti prinsipper som standard for skogforvaltning, disse gjelder for alle jodens skoger. Kvalitetsmerket garanterer at alle arbeidstrinn (skogbruk, hogst, bearbeiding, transport, salg) kontrolleres i henhold til spesifikasjonene til FSC®. FSC®-logoen signaliserer til forbrukeren at treproduktene kommer fra bærekraftig skogbruk i samsvar med de internasjonalt anerkjente FSC®-retningslinjene. Dette er ment å stimulere etterspørselen etter miljøvennlig og sosialt ansvarlig treverk.