SPACES – referanser og prosjekter
Solarlux Spaces App

SPACES - prosjekter og referanser fra Solarlux

Vi presenterer Solarlux-referanser fra hele verden som er blitt helt nybehandlet. Hoveddelen av SPACES er internasjonalt gjennomførte Solarlux-prosjekter. Referansene er geografisk plassert på et verdenskart i form av sirkler. Ved å zoome inn på kartet fordeles disse sirklene på ulike land og byer, og viser enkeltstående referansepunkter.  

Alle referansene er tilordnet en bygningstype (som f.eks. bolighus, offentlig bygning). I tillegg til et fulltekstsøk finnes det også en mengde filtermuligheter, for eksempel basert på produkter og systemer, og naturligvis også den geografiske fordelingen på kartet. Dermed kan du finne referansene på mange ulike måter og sortere dem helt etter ditt eget behov. Hver referanse inneholder omfangsrik informasjon, som f.eks. prosjektreportasjer, monterte systemer, opplysninger om arkitekter osv.

Ved å logge inn på mySolarlux – som jo også gjelder hele resten av nettstedet vårt – finner du også samtlige tilhørende tekniske dokumenter for de ulike systemene rett i appen Hvis du ønsker å lagre yndlingsprosjektene dine, kan du i fremtiden gjøre dette med den nye favorittfunksjonen.

.CACECBFBFFBEC a:hover { background: #fff !important; color: #d51130 !important; }