Duurzaamheid

Denken aan morgen. Duurzaamheid bij Solarlux.

Als onderneming met DIN EN ISO 14001-certificaat verbeteren wij onze milieuprestaties voortdurend en zoeken we steeds naar mogelijkheden om het milieu minder te belasten. Bij Solarlux is het thema duurzaamheid een niet-aflatend proces.

Een echt statement op het gebied van duurzaamheid maakt het bedrijfsgebouw, de Solarlux Campus in Melle. Zo heeft de natuurbeschermingsstichting van de Landkreis Osnabrück ons de Natuurbeschermingsprijs 2019 toegekend.

Met name als het gaat om de productie hechten we bij Solarlux veel waarde aan grondstofzuinige processen. Zo gebruiken we in onze interne houtproductie houtsoorten met FSC®- en PEFC-certificaat. Bij de aluminiumproductie maken we gebruik van energie uit waterkracht bij Hydro (aluminium profielen). Ook zijn we lid van de A.U.F.

Duurzaamheid op de Solarlux Campus

Solarlux Campus
Solarlux Campus

Gebouwde bedrijfscultuur

Hoe zou toekomstbestendige industriële architectuur eruit kunnen zien? In welke werkomgeving voelen medewerkers zich prettig? Hoe willen we communiceren? Wat kunnen we doen om grondstoffen te sparen? Hoe kunnen we op een simpele manier gebruikmaken van zon, warmte, koelte en de eigenschappen van materialen? En hoe kunnen we het gebouw en het terrein zo vormgeven dat ook bezoekers ervan profiteren? Al voordat de bouw officieel begonnen was, stelden we onszelf bij Solarlux fundamentele vragen over hoe ook een industrieel bouwproject modern en toekomstgericht gerealiseerd zou kunnen worden.

Nachhaltigkeit auf dem Solarlux Campus
Nachhaltigkeit auf dem Solarlux Campus

Geothermie

De hele campus is eerder een zeilschip dan een motorboot en maakt op behoedzame wijze gebruik van de krachten van de natuur. De gebouw- en energietechniek blijft weliswaar uit het zicht, maar vormt de kern van het concept. Belangrijke steunpilaar van de energievoorziening: de geothermie. De basis van dit systeem is een veld met 80 aardsondes die 80 meter diep de grond in gaan. Deze vervoeren de hogere temperatuur uit de aarde via een warmtedragende vloeistof – hier zuiver water – naar het oppervlak. Via een warmtepomp komt de warmte in het verwarmingssysteem terecht. De zo verkregen energie van circa 300 kilowatt dient zowel voor verwarmen in de winter als voor koelen in de zomer – een aanzienlijke verlaging van de energiekosten en pure winst voor het milieu.

Nachhaltigkeit Betonkernaktivierung
Nachhaltigkeit Betonkernaktivierung

Betonkernactivering

De foyer van de Solarlux Campus wordt uitsluitend via betonkernactivering gekoeld en verwarmd. Voor dit doel werden alleen al 150 kilometer pijpleidingen aangelegd in de betonnen wanden en vloeren. Zo wordt gebruikgemaakt van het vermogen van het gebouw om thermische energie op te slaan. In de productiehallen konden de pijpleidingen achterwege gelaten worden: de massa van de betonnen elementen is groot genoeg om de nachtelijke koelte op te slaan. De afmetingen – de productieafdeling beslaat 58.000 vierkante meter – en de betonnen wanden en vloeren leveren de ideale omstandigheden.

Nachhaltigkeit Photovoltaik
Nachhaltigkeit Photovoltaik

Zonnepanelen op de daken

Van zonnestraal tot stroom – dankzij zonne-energie: een ander belangrijk onderdeel van onze energievoorziening is de installatie voor zonne-energie van circa 3.800 m² op onze daken. Door de zonnestralen ontstaat elektrische energie die aan ons eigen stroomnet wordt toegevoerd, wat overblijft gaat naar het openbare stroomnet. In totaal kunnen we dankzij de installatie ca. 415.000 kg CO²-uitstoot per jaar vermijden. Treffend dat Solarlux “zonlicht” betekent!

Nachhaltigkeit grüner Außenbereich
Nachhaltigkeit grüner Außenbereich

De groene buitenruimte

Het grootste aaneengesloten deel van de buitenruimte op de campus wordt gevormd door riante terrassen. Hier groeien talrijke inheemse planten. In totaal zijn er op het terrein 520 bomen, 4.800 vierkante meter struiken en 4.600 vierkante meter bodembedekkers te vinden. In plaats van klassieke gazons bieden weiden met wilde bloemen een belangrijke voedingsbodem voor hommels, vlinders en bijen. Zo hebben ook de bijenkasten van een imker een plekje op de campus gevonden. Maar ook grotere dieren, zoals hazen, ooievaars, eenden en katten, voelen zich thuis op de campus.

Nachhaltigkeit Dachbegrünung
Nachhaltigkeit Dachbegrünung

Groene daken

Een groot deel van de daken van het bedrijfsgebouw van Solarlux is begroeid. Dit verfraait niet alleen de zichtbare dakvlakken, het beschermt ze ook en heeft een geluids- en warmte-isolerend effect. Bovendien ontlast het de riolering bij hevige regenval. Door verdamping en het opnemen van regenwater, geluid en schadelijke stoffen hebben de groene daken een positieve uitwerking op het microklimaat in de omgeving. Daarnaast vormen ze extra leefruimte voor planten en kleine dieren.

Duurzaamheid in productie en materialen

Proceswarmtebenutting
Proceswarmtebenutting

Proceswarmtebenutting

In Melle installeerde Solarlux voor het eerst een eigen poedercoatingsinstallatie voor aluminium profielen. Het coaten vraagt vanwege de constant benodigde hoge temperaturen zeer veel energie en veroorzaakt daardoor veel restwarmte. Waar deze energie in conventionele poedercoatingsinstallatie verloren gaat, maakt Solarlux gebruik van de restwarmte. Een deel stroomt terug naar het coatingproces en verlaagt zo de energiebehoefte. Een ander deel helpt bij het verwarmen van de grote productiehallen. Voor in de overgangsperiode tussen koude en warme jaargetijden is Solarlux zo vrijwel onafhankelijk van extra verwarmingsenergie.

Certificeringen

 

Milieucertificaat ISO 14001

Duurzame productie- en werkprocessen hebben bij Solarlux de hoogste prioriteit. Voor de afdelingen Ontwikkeling, Constructie, Productie, Montage en Verkoop een milieumanagementsysteem ingevoerd dat voldoet aan de eisen van DIN EN ISO 14001:2015. Dit wordt bevestigd door het certificaat van Kiwa International Cert GmbH.

 

A.U.F.

A|U|F stelt zich ten doel het duurzaam afvoeren en verwerken van uitgebouwde bouwelementen/bouwprofielen, ramen, deuren en gevels van aluminium te stimuleren met het doel van hergebruik van materialen. Daarnaast streeft de vereniging ernaar reststukken uit de productie en verspaning van profielen in te zamelen, te verwerken en te hergebruiken.  De A|U|F zorgt voor een duurzame milieubescherming en draagt er zorg voor dat aluminiumschroot uit de productie en uitgebouwde elementen in de kringloop opnieuw gebruikt worden. Zo ontstaat bijvoorbeeld uit een oud aluminium raam weer een nieuw product.

 

PEFC

Bosbescherming is actieve milieubescherming: PEFC werkt aan het behoud en het ecologisch evenwicht van de bossen. Bedrijven die conform PEFC gecertificeerd zijn, tonen betrokkenheid voor het milieu en verantwoordelijkheid in de omgang met de onmisbare grondstof hout. PEFC is universele duurzaamheid: een integraal concept dat ecologische, sociale en economische aspecten verenigt. En PEFC is de garantie voor een gecontroleerde verwerkingsketen – onafhankelijk bewaakt, volledig te herleiden en duurzaam. Van onze gecertificeerde bossen en houtverwerkende bedrijven tot aan het eindproduct in het schap.

 

FSC®

Doel van FSC® is wereldwijd grondslagen te leggen voor internationaal geldende normen voor een economisch, ecologisch en sociaal duurzaam bosbeheer. Hiervoor zijn tien principes geformuleerd als maatstaf voor het bosbeheer, die voor alle bossen ter wereld gelden. Met het keurmerk wordt gegarandeerd dar alle stappen in het proces (bosbouw, houtkap, verwerking, transport verkoop) volgens de voorschriften van FSC® gecontroleerd zijn. Het FSC®-logo vertelt de consument dat het gaat om houtproducten die afkomstig zijn uit duurzaam bosgebruik volgens de internationaal erkende FSC®-richtlijnen. De vraag naar milieuvriendelijk en sociaal verantwoord gewonnen hout moet daardoor gericht worden gestimuleerd.