Carlsberg Byen
Köpenhamn, Danmark

Pasteurs Tårn (höjd: 120 meter), animation: Carlsberg Byen/Cadwalk 

Vikpartier av glas: vinnande konstruktion för tuffa förhållanden

Den första idén till Solarlux vikpartier ritades upp på ett ölunderlägg 1983. Nu används dessa vikpartier i flera bostadstorn som uppförs på Carlsbergs tidigare bryggeriområde i centrala Köpenhamn. Är det en tillfällighet? Knappast. I det ambitiösa projektet behövdes just den levande innovationskraft som en gång markerade starten för Solarlux. 

Fram till 2024 utvecklas Carlsbergs tidigare bryggeriområde mitt i Köpenhamn till den nya stadsdelen Carlsberg Byen med en levande blandning av bostäder, arbetsplatser, kultur och underhållning. Intill den välkända siluetten av Kridttårnet (Carlsberg Fyrtårn) från 1883 uppförs idag nya tornprojekt. Ett av dem är Pasteurs Tårn, som blir Köpenhamns högsta byggnad med sina 120 meter. Tillsammans med Bohrs Tårn och Dahlerups Tårn kommer det att ge Köpenhamn en helt ny stadssiluett. 

Solarlux-Glas-Faltwand-Highline

Dahlerups Tårn (höjd: 80 meter), animation: Byen/Cadwalk

NYA TORNPROJEKT I KÖPENHAMN

Ett viktigt fokus i planeringen har varit att bevara befintliga byggnader. Man har tagit fasta på pionjärandan och den produktiva energin som fanns när området en gång anlades och samtidigt låta det ta steget in i nutid och framtid.  Höghusens arkitekter har anpassats efter omgivningen. Så undviker man att de nya tornen blir främmande inslag i det växande kvarteret.

.CBFABCEFFD a:hover { background: #fff !important; color: #d51130 !important; }
Glas-Faltwand Highline

Bohrs Tårn (höjd: 100 meter). Foto: Andreas Raun 

Franska balkonger

Fasaderna i alla bostadstorn kan öppnas ända upp till de övre våningarna. De franska balkongerna i Bohrs Tårn ger en enastående utsikt över den omgivande bebyggelsen. 

Solarlux-Glas-Faltwand-Highline

Dahlerups Tårn (höjd: 80 meter), animation: Carlsberg Byen/Cadwalk

Transparens och funktion

Uteplatser i Dahlerups Tårn: Glasytorna i de stora fönsterpartierna kan öppnas upp helt. Sektionspaketet parkeras kompakt på ena sidan av öppningen. Men skulle vikpartierna klara de extremt höga kraven på slagregnstäthet?

.CFAAABAACD a:hover { background: #fff !important; color: #d51130 !important; }
Solarlux-Glas-Faltwand-Highline

Maximal slagregnstäthet

De oskyddade fasaderna ligger delvis 120 meter över marken och enligt DIN EN 12208 krävdes därför en slagregnstäthet på upp till 1 200 Pa (Pascal). Den högsta klassen 9A för oskyddade fönster och dörrar kräver 600 Pa, vilket motsvarar regn och vindhastighet upp till 11 m/s mot byggnadskroppen.

Solarlux antog utmaningen. Baserat på systemet Highline utvecklade vår forskningsavdelning ett vikparti med tre sektioner. Sedan installerades prototypen i Solarlux egen testanläggning, tillsammans med byggnadsinfästningarna: När det hade bekräftats att systemet klarar 1 200 Pa ökade ingenjörerna påfrestningen ytterligare ett steg och systemet stod även pall för 1 350 Pa. 
 

Projektrapport
Carlsbergbyen Projektrapport Solarlux
Carlsbergbyen Projektrapport Solarlux
ENGINEERING BY SOLARLUX

DET ÄR MER ÄN ETT TEKNISKT SYSTEM

Slagregntäthet var inte det enda kravet som vikpartierna skulle uppfylla. Även design- och konstruktionsmässigt anpassar vi vårt system efter det specifika objektet.

Solarlux använder inte längre ölunderlägg för att rita på, utan avancerad programvara. Men grundinställningen är densamma: Vi söker efter den bästa lösningen – och genomför den sedan på egen hand. 

Hela projektrapporten om Carlsberg Byen kan du ladda ner nedan. 

.EEFACEDABECE a:hover { background: #fff !important; color: #d51130 !important; }
Mer från Solarlux Lab
Test av vindlast

Även vårt skjutsystem SL 23 har i vår testanläggning utsatts för en gränsbelastning på 7 000 Pa (ca 380 km/h): Det är en teknisk utmaning att utforma glasfasader med flexibla öppnings-/stängningsmöjligheter, särskilt när det finns höga krav på motståndskraft mot vindlaster såsom stormar, orkaner eller cykloner.

Medarbetare Solarlux Mattias Held
Medarbetare Solarlux Mattias Held

Du vill veta mer om Carlsberg Byen?

Välkommen att kontakta vår sales manager!

Mattias Held 
Technical coordinator & Project sales manager 
m.held@solarlux.com
+46 766 456 190

Beställ en broschyr
Beställ nu! Broschyren om balkonginglasning
Vill du ha mer information om enskilda system och tekniska detaljer om våra vikpartier? Beställ gärna vår utförliga produktbroschyr. Om du vill få broschyren hemskickad till dig, skriv till oss via info.scandinavia@solarlux.com med ditt namn och din postadress. För en digital broschyr behöver du endast fylla i formuläret nedan.