Balkonginglasning Stories Amsterdam

Foto: © MWA Hart Nibbrig

Kännetecknande för Stories är den djupa fasaden där utrymmet mellan den inre och yttre byggnadskonstruktionen fyller en viktig mikroklimatisk funktion.
Olaf Gipser, Olaf Gipser Architects Amsterdam
Prof.M.Arch.Dipl.Ing Olaf Gipser
Prof.M.Arch.Dipl.Ing Olaf Gipser
Prof.M.Arch.Dipl.Ing Olaf Gipser

Lära av erfarenheter

Det här projektet är på många sätt representativt för den nederländska inställningen till hållbarhet, som lämnar lite utrymme för dogmatism men desto mer plats för innovation. Det handlar inte om att bygga helt i trä eller skapa helt flexibla indelningar. I stället handlar det om att skapa förutsättningar för att experimentera och lära av sina erfarenheter. ”I nästa projekt kan man dra nytta av dessa erfarenheter redan i konceptfasen”, säger Olaf Gipser.

Från industrihamn till elegant stadsdel

Det tidigare industriområdet Polder Buiksloterham i norra Amsterdams ska fram till 2030 omvandlas till en idealstadsdel med slutna materialkretslopp. På grund av det ekonomiska läget när projektet inleddes för drygt 15 år sedan valde staden Amsterdam en långsammare omvandlingsstrategi med höga hållbarhetskrav. Idag bjuder området på en spännande mix där större byggemenskapsprojekt och nollenergihus växer fram mellan logistikföretag och byggmarknader.
Ett sådant projekt är Stories som ritats av Olaf Gipser Architects. Det står precis in korsningen där ett viktigt trafiknav möter en gammal hamn. Stories är en 46 meter hög byggnad med 13 våningar, varav de översta tio är byggda av trä. Det syns dock inte vid första anblicken eftersom hela byggnaden omges av en intrikat, vit stålfasad med höga växtnischer.

Bostadshus precis intill hamnen i Amsterdam.
Stories är utformad som en hybridbyggnad i trä: basen är av betong, de tio våningarna ovanför av trä. Foto: © MWA Hart Nibbrig. Foto: © MWA Hart Nibbrig

Hållbart bostadsbyggande i byggemenskaper

Projektet inleddes med en upphandling där intresserade byggföretag kunde delta. Ett krav från stadens sida var att byggnaden skulle uppföras med material som till största delen skulle kunna återföras till det naturliga materialkretsloppet. Arkitekten Olaf Gipser, som är född i Schweiz men har bott över 20 år i Amsterdam, fick idén att  skapa ett trähybridbyggnad med växtpartier i fasaden. 
Totalt består byggnaden av 29 individuellt utformade lägenheter och sex kommersiella enheter. Lägenheterna har en takhöjd på 2,90 meter och en yta på mellan 43 och 235 kvadratmeter. I sockeln samt på våning 7 och 11 finns vardera en etagelägenhet över två etage.

De totalt 29 lägenheterna har individuella planlösningar och är mellan 43 och 235 kvadratmeter. Foto: © MWA Hart Nibbrig

Höghus av limträ med betongsockel


År 2015 vågade man ännu inte bygga ett 13-våningshus helt i trä och dessutom behövde man ett parkeringshus för 40 bilar på markplan. Lösningen blev att gjuta en betongsockel i tre våningar. Över den står det 32,5 meter höga tornet i trä med en byggnadskärna av betong. På gatusidan ritade arkitekterna in ett indrag i tornet med plats för en gemensam takterass på västsidan av sockeln, där de boende nu bedriver stadsodling.

Tornet består av en limträkonstruktion. På varje våning bildar 15 bärande, 160 till 240 mm tjocka, element ett rutnät med en axeldimension på 4,80 meter. Träportalen har stora öppningar som tillåter en flexibel indelning med upp till sex lägenheter per våningsplan. För att kunna förändra byggnaden i framtiden lät man dessutom skapa fler dörröppningar än nödvändigt i korridorväggarna. Flexibiliteten var central inte bara för byggföretaget, utan även för arkitekterna. Olaf Gipser tillhör ett nätverk av 14 unga arkitektbyråer som tillsammans publicerat ett nederländskt ”Open Building”-manifest. De ser byggnadens flexibilitet, inte minst när det kommer till framtida anpassningar eller funktionsändringar, som helt avgörande för hållbart byggande.

Stories Amsterdam - Flexibilität versus Akustik
Stories Amsterdam - Flexibilität versus Akustik
Byggnadens träkonstruktionen är medvetet synlig på insidan. Foto: © MWA Hart Nibbrig

Flexibilitet kontra akustik

I det här projektet tvingades man offra viss flexibilitet till fördel för akustiken. För att uppfylla brandskyddsnormerna kläddes skiljeväggar mellan lägenheterna in med gipsplattor som samtidigt fungerar som bullerskydd. För att bevara känslan av en träkonstruktion gjordes beräkningar på innertakens utbränningstid och undersidan lämnades synlig. Innertaken i trä skapar en effektfull kontrast till de vitputsade gipsväggarna i lägenheterna. På ovansidan av innertaken finns ett 100 mm tjockt massaskikt av skumbetong och över det 40 mm ljuddämpningsmassa. Alla kablar är inneslutna i skumbetong, vilket gör det svårt att ändra positionen i efterhand.

Stories Amsterdam - Vorgefertigte Fassade
mit Stahlregal
Stories Amsterdam - Vorgefertigte Fassade
mit Stahlregal
Den eleganta stålfasaden ger utrymme för biologisk mångfald med stora planteringsnischer. Foto: © MWA Hart Nibbrig

Prefabricerad fasad med stålhylla

Fasaderna på Stories består av prefabricerade trästommar som redan vid leverans var försedda med 300 mm tjock värmeisolering och golvhöga fönster med träramar. En inklädnad av grånade, värme- och brandskyddsbehandlade reglar i gran skyddar mot det tuffa Nordsjöklimatet. Framför inklädnaden finns en två meter djup hylla i stål med parvis staplade balkonger, åtskilda från grannbalkongen genom sex meter höga växtnischer. På tre av byggnadens sidor står ett flerstammigt träd i vardera nisch omgivet av en undervegetation med buskar, örter och gräs. På norrsidan är hyllan bara 1,50 meter djup och planterad med klätterväxter.

Svävande trädgårdar för biologisk mångfald

Arkitekternas mål var att den djupa, gröna fasaden inte bara skulle fungera som uterum, insyns- och solskydd, och filtrera bort föroreningar, utan också skapa livsrum för insekter och fåglar. Sedda inifrån lägenheterna känns de gröna nischerna som små, svävande trädgårdar. Förbipasserandes som ser den intrikata stålfasaden uppfattar Stories som en elegant och lätt byggnad, vars fasad ständigt förändras tack vare lövens färgskiftningar under olika årstider.
Transparenta balkonginglasningar som kan öppnas flexibelt framhäver den lätta känslan. Inglasningarna är placerade så att de tillsammans med de stående smidesräckena skapar en levande fasadbild.

Stories Amsterdam - Flexibler Witterungsschutz
Stories Amsterdam - Flexibler Witterungsschutz
Balkonginglasningen i bostadshuset Stories ger behagligt tempererade förhållanden på våren och hösten. Foto: © Luuk Kramer Fotografie

Flexibelt väderskydd

De transparenta balkonginglasningarna skyddar uteplatserna framför lägenheterna mot buller, vind och väder. De fungerar även som värmebuffert som ger högre energieffektivitet och skyddar byggnadsstrukturen. Funktionen är intuitiv och bygger på ett klassiskt skjut-/vridkoncept där vardera glassektion kan skjutas åt sidan och vridas 90°. De smala glaspaketen kan parkeras på sidan. På det sättet kan balkongfasaderna öppnas upp nästan 100 procent.

Stories Amsterdam - Flexibler Witterungsschutz
De stora skjut-vrid-partier i takhöjd kan parkeras som smala sektionspaket vid sidan av balkongen. Foto: © MWA Hart Nibbrig

Rumshög eller monterad på räcke

Beroende på balkongens storlek, våningshöjden och läget i byggnaden är inglasningarna antingen rumshöga – som ingång till de svävande trädgårdarna – eller monterade på ett glasräcke. Totalt användes tolv konfigurationer av Solarlux system SL 25 (på räcke) och SL 25 XXL (rumshög). Däribland varianter där glassektionerna kan ”köras” över hörn för att på så sätt öppna upp den skyddade balkongen på alla sidor. Systeminnovationen Proline T är efterföljaren till Solarlux populära system SL 25.

Stories Amsterdam - Byggplan och ritning.
Stories Amsterdam - Byggplan och ritning.
Planritning: © Olaf Gipser Architects

Byggtavla

Byggprojekt: Stories Amsterdam 
Byggherre: Bouwgroep BSH20A
Arkitektbyrå: Olaf Gipser Architects, Amsterdam - www.olafgipser.com
Team: Erik Feenstra, Olaf Gipser, Jonathan Hibma, Monique Hutschemakers, Jacoba Istel, Simona Puglisi, Jean-Marc Saurer, Jan-Dirk Valewink, Abdullah Zakrat
Placering: Polder Buiksloterham, Amsterdam
Projekterings- och byggtid: 2016–2021
Yta: 5 500 kvm
Produkter: Skjut-/vridsystemet SL 25, SL 25 XXL (efterföljarsystem Proline T)

Ritningar

Ritningar: © Olaf Gipser Architects

Tekniken i korta drag
Schallschutzklasse
Schallschutzklasse
Ljudisoleringsklass
R'w till 17 dB
Barrierefreiheit
Barrierefreiheit
Barriärfrihet
infälld golvskena för terrassinglasning
Verglasung
Verglasung
Inglasning
8, 10, 12 mm värmeförstärkt glas
Höhenausgleich
Höhenausgleich
Höjdutjämning
upp till 8 mm
Veriegelung
Veriegelung
Låsanordning
som vred eller trycke

Balkonginglasning

Ett skjut-/vridsystem eller skjutsystem av glas skyddar inte bara mot vind, regn och kyla på balkongen, utan också mot buller. Vi kan leverera helt transparenta eller inramade system allt efter dina önskemål. Med en flexibel, oisolerad inglasning förvandlas din balkong snabbt från öppen uteplats till väderskyddat rum eller tvärtom. Våra olika systemlösningar kan även eftermonteras på befintliga balkongräcken. 

Beställ nu! Broschyren om balkonginglasning
Vill du ha mer information om enskilda system och tekniska detaljer om våra vikpartier? Beställ gärna vår utförliga produktbroschyr. Om du vill få broschyren hemskickad till dig, skriv till oss via info.scandinavia@solarlux.com med ditt namn och din postadress. För en digital broschyr behöver du endast fylla i formuläret nedan.