Bæredygtighed

Bæredygtighed hos Solarlux. Tænk på i morgen.

Som DIN EN ISO 14001-certificeret virksomhed forbedrer vi løbende vores miljøtiltag og søger hele tiden løsninger, der belaster miljøet mindst muligt. Hos Solarlux er bæredygtighed en løbende proces.

Et virkeligt statement når det gælder bæredygtighed er firmabygningen, Solarlux Campus i Melle. Således tildelte Naturschutzstiftung des Landkreises Osnabrück os Naturschutzpreis 2019.

Navnlig i produktionen er ressourcebesparende processer vigtige for Solarlux. Således bruger vi i virksomhedens egen træforarbejdning FSC®- og PEFC-certificeret træ. I vores aluminiumsproduktion bruger vi energi fra vandkraft ved Hydro (aluminiumsprofiler) og er desuden medlem af A.U.F.

Bæredygtighed på Solarlux Campus

Solarlux Campus
Solarlux Campus

Bygningen som virksomhedskultur

Hvordan kan en fremtidsorienteret erhvervsbygning se ud? I hvilket arbejdsmiljø trives medarbejderne bedst? Hvordan vil vi kommunikere med hinanden? Hvordan kan vi bidrage med at spare ressourcer? Hvordan kan vi nemt bruge sol, varme, kulde og materialernes egenskaber? Og hvordan kan vi udforme bygningen og udendørsarealet, så også gæster føler sig velkomne? Allerede inden den officielle byggestart stillede Solarlux sig selv grundlæggende spørgsmål om, hvordan et industribyggeri kunne være moderne og fremadskuende.

Nachhaltigkeit auf dem Solarlux Campus
Nachhaltigkeit auf dem Solarlux Campus

Geotermi

Campus er mere sejlskib end motorbåd og bruger blidt naturens kræfter. Bygnings- og energiteknikken er skjult, men er dog kernen i hele konstruktionen. Vigtig hjørnesten i energiforsyningen: geotermien. Grundlag for denne teknik er et jordsondefelt på 80 sonder, der rækker 80 m ned i undergrunden. Den transporterer den højere temperatur fra jordens indre over et varmetransportmedium - i dette tilfælde rent vand - til overfladen. Ved hjælp af en varmepumpe transporteres det ind i varmesystemet. Den således udvundne energi på ca. 300 kW kan bruges til opvarmning om vinteren og til nedkøling om sommeren - det reducerer energiudgifterne mærkbart og er godt for miljøet.

Nachhaltigkeit Betonkernaktivierung
Nachhaltigkeit Betonkernaktivierung

Betonkerneaktivering

Foyeren i Solarlux Campus opvarmes og afkøles udelukkende gennem betonkerneaktivering. Der blev brugt hele 150 km rørledning i betonvæggene og i gulvet. Man benytter sig af betonens evne at oplagre termisk energi. I produktionshallerne behøvede man ikke rørledninger, for betonelementerne var tilstrækkelige til at oplagre nattekulden. Størrelsen - produktionsområdet er på 58.000 kvm - samt betonvæggene og -gulvet er perfekte forudsætninger.

Nachhaltigkeit Photovoltaik
Nachhaltigkeit Photovoltaik

Solanlæg på tagene

Fra sol til strøm - med solenergi: En anden vigtig del af vores energiforsyning er det ca. 3.800 m² store solanlæg på vores tage. Gennem solen dannes elektrisk energi, der ledes ind i virksomhedens strømforsyning, resten ledes videre til den offentlige strømforsyning. Med anlægget kan vi undgå ca. 415.000 kg CO²-emission om året. Yderst passende, at Solarlux betyder »sollys«!

Nachhaltigkeit grüner Außenbereich
Nachhaltigkeit grüner Außenbereich

Det grønne udendørsareal

Store terrasser udgør den største sammenhængende del af Campus´ udendørsareal. Her vokser mange hjemlige planter. På arealet blev der plantet 520 træer, 4.800 kvm buske og 4.600 kvm bunddække. I stedet for den klassiske græsplæne valgte vi enge med vilde blomster, som er vigtige for at humlebier, sommerfugle og bier kan finde føde. Også en af de lokale biavlers bikuber har fundet en plads på Campus. Men også større dyr som harer, storke, ænder og katte føler sig rigtig godt tilpas på Campus.

Nachhaltigkeit Dachbegrünung
Nachhaltigkeit Dachbegrünung

Tagbevoksning

En stor del af Solarlux-firmabyggeriets tage er tilplantet og er et flot supplement til de synlige tagflader. Tilplantede tage beskytter selve tagoverfladen og er støj- og varmeisolerende, ved kraftig regn aflaster de desuden spildevandssystemet. På grund af fordampning og inddæmning af regnvand samt reducering af støj og skadelige stoffer fra luften påvirker de miljøets mikroklima på en positiv måde og fungerer som erstatningsbiotoper til planter og mindre dyr.

Bæredygtighed i produktionen og ved materialevalget

Proceswarmtebenutting
Proceswarmtebenutting

Udnyttelsen af procesvarmen

I Melle fik Solarlux for første gang sit eget pulverlakeringsanlæg til aluminiumsprofiler. På grund af de påkrævede konstant høje temperaturer er lakeringen megen energikrævende og producerer derfor meget overskudsvarme. Mens denne energi går tabt i konventionelle pulverlakeringsanlæg, bruger Solarlux overskudsvarmen. En del føres tilbage til lakeringen og reducerer således energibehovet. En anden del bruges til opvarmning af de store produktionshaller. Især om foråret og om efteråret har man næsten ikke brug for andre varmekilder.

Certifikater

 

Miljøcertifikat ISO 14001

Bæredygtige produktions- og arbejdsprocesser har højeste prioritet hos Solarlux. Der blev indført en forpligtende miljøstyring inden for forretningsområderne udvikling, konstruktion, produktion, montering og salg, der opfylder kravene i DIN EN ISO 14001:2015 . Det viser certificeringen fra Kiwa International Cert GmbH.

 

A.U.F.

Formålet med A|U|F er bæredygtig støtte til bortskaffelse og genanvendelse af afmonterede bygningselementer/byggeprofiler, vinduer, døre og facader af aluminium med det formål at kunne genanvende materialet. Desuden vil foreningen fremme indsamling, behandling og genanvendelse af produktionsbetingede profil- og spånrester.  A|U|F sikrer bæredygtig miljøbeskyttelse og sørger for, at aluminiumsaffald fra produktionen og fra afmonterede elementer genanvendes. Således bliver der eksempelvis et nyt produkt ud af et gammelt aluminiumsvindue.

 

PEFC

Skovbeskyttelse er aktiv miljøbeskyttelse: PEFC arbejder for at fremme bæredygtig skovforvaltning og økologisk balance i skovene. PEFC-certificerede virksomheder engagerer sig i miljøspørgsmål og er ansvarsbevidste i deres håndtering af det uundværlige rå- og byggemateriale træ. PEFC er helhedsorienteret bæredygtighed: Et integrerbart system, der forbinder økologiske, sociale og økonomiske hensyn. Og PEFC er garanti for en kontrolleret forarbejdningskæde - uafhængig overvågning, gennemgående verificering og bæredygtighed. Fra vores certificerede skove over træforarbejdende virksomheder til slutproduktet på hylderne.

 

FSC®

Målet med FSC® er at etablere internationalt gældende standarder for økonomisk, økologisk og bæredygtigt skovbrug verden over. Der er nedfældet 10 principper som målestok for skovbrug, som gælder for alle verdens skove. Kvalitetsmærkningen er garantien for, at alle arbejdstrin (skovdrift, fældning, forarbejdning, transport, salg) kontrolleres i henhold til FSC® FSC®-logoet viser forbrugerne, at der er tale om træprodukter fra bæredygtigt skovbrug i henhold til de internationalt anerkendte FSC®-retningslinjer. Det skal øge efterspørgslen efter miljøvenligt og socialt ansvarligt produceret træ.