Woodline och Combiline med RC2-certifiering
Solarlux Woodline Griff

Frihet och säkerhet

Stora öppningar och högsta säkerhetskrav. Våra vikpartier har inte bara motståndsklass RC2 som aluminiumvariant. Nu ger även träsystemet samma höga inbrottsskydd enligt DIN EN 1627. Det är det första vikpartiet i trä på marknaden som håller den klassen.

Öppningsbara fasadlösningar och stora glaspartier ger stor frihet och flexibilitet i utformningen av nya bostadsutrymmen. Samtidigt väcker de frågor om säkerheten. Det är en vanlig missuppfattning att stora, öppningsbara glaspartier är lätta för inbrottstjuvar att forcera. Solarlux vikpartier motsäger det. De får toppbetyg både när det gäller ”frihet” och ”säkerhet”. RC2-certifieringen visar att Solarlux vikpartiet har ett extra högt inbrottsskydd och kan i vissa länder ge rätt till statliga bidrag.

Geprüfter Einbruchschutz Woodline
Certifierat inbrottsskydd

Inbrottsskyddade glaspartier med RC2-klassning utsätts för manuella inbrottstester där de ska motstå angrepp med kofot eller liknande under en angiven tid. Med hjälp av inbrottstestet säkerställs att det inte finns någon svag punkt i konstruktionen. Som marknadens första vikparti av trä fick Woodline godkänt enligt alla RC2-kriterier. Vikpartiet uppfyller de högsta säkerhetskraven. Med tvåpunktslås som standard och möjlighet att integrera olika säkerhetstekniker garanteras ett optimalt inbrottsskydd.

Beställ nu! Broschyren om vikpartier
Vill du ha mer information om enskilda system och tekniska detaljer om våra vikpartier? Beställ gärna vår utförliga produktbroschyr. Om du vill få broschyren hemskickad till dig, skriv till oss via info.scandinavia@solarlux.com med ditt namn och din postadress. För en digital broschyr behöver du endast fylla i formuläret nedan.