Solarlux vinner naturskyddspris

Industriepark 2.0 – Med sitt motto att ”Etablera ekologisk mångfald på företagets område” övertygade Solarlux juryn bakom naturskyddspriset. Hållbarhet och miljömedvetenhet har varit viktiga prioriteringar för familjeföretaget i Niedersachsen sedan dag ett.

För Solarlux, tillverkare av mobila glaspartier och fasadlösningar, har temat naturskydd tillskrivits stort värde ända sedan företaget grundades för 37 år sedan. Med utgångspunkt i förnybara energikällor och hållbart byggande konstruerades den första produkten: vikpartiet av glas. Tre årtionden senare omsatte familjeföretaget både resursbesparande byggnadsteknik och miljömedveten design i bygget av det nya huvudkontoret. En investering som nu belönats med Naturschutzpreis 2019 som delas ut av naturskyddstiftelsen i Niedersachsen och Haarmann Stiftung Osnabrück.

 

Som industriföretag har Solarlux ett ansvar att kompensera för den miljöpåverkan vi har genom vår verksamhet och i relation till vår storlek. Tillsammans med trädgårds- och landskapsarkitekter har företaget låtit anlägga en parkliknande omgivning som skapar nytt livsrum för djur och växter. Den grundläggande idén var att bevara landskapsbilden vid företagets huvudkontor i Melle. Lämpliga åtgärder vidtogs och mycket av de naturliga miljöerna finns nu kvar. På 13 hektar planterades 520 träd, 4 800 kvadratmeter buskar och 4 600 kvadratmeter marktäckare, och ca 8 000 kvadratmeter tak försågs med grönska. Till det kommer innergårdar, insektshotell och blomsterängar med bikupor där Solarlux framställer egen honung.

Solarlux Campus Innenhöfe

Med inspiration från naturen

Byggnadsarkitekturen utformades för att passa in i det omgivande landskapet. Solarlux planerade till exempel in höglagret på det djupaste stället för att det inte skulle skjuta i höjden mer än nödvändigt. Alla ytterväggar utformades med företagets kärnprodukt, vikpartier av glas, och med skjutpartiet cero, för att göra byggnaderna transparenta och ge medarbetarna känslan av en arbetsplats i naturen. Även regnvatteninfiltreringen på parkeringsplatserna är noga genomtänkt. Vattengenomsläppliga beläggningar användes och på outnyttjade ytor som räddningsvägar placerades vilda växter. På det sättet blir nederbörden en del av naturliga kretsloppet.

Med prispengarna planerar Solarlux ytterligare investeringar i miljöskydd. Ett storkbo ska byggas på Campus som en häckningsplats för storkarna som håller till på de omgivande ängarna. Man planerar också att utlysa en idétävling på temat naturskydd för alla skolor i Melle. Eleverna ska utveckla projekt som kan skydda miljön och som ligger i linje med hållbarhetstemat. Samtidigt hoppas Solarlux att priset ska få fler företag i regionen att gå i samma riktning och engagera sig för naturskyddet.