Vikpartier: högre än någonsin

Vikpartier: högre än någonsin

Produktinnovationen Megaline från Solarlux med högre och bredare glassektioner

 

Hur höga och breda kan glassektionerna i ett vikparti vara? Solarlux ger svar med produktutvecklingen Megaline som finns sedan början av året. Mottot ”push the limits” gör det möjligt att bygga vikpartier med ovanligt höga och breda glassektioner. Därmed skapas nya möjligheter för utformningen i byggnadsskalet och övergången mellan inne och ute blir mer gränslös.

De nya storlekarna på det värmeisolerade aluminiumprofilssystemet Megaline från Solarlux är imponerande: Vikpartiet har en maximal glassegmentshöjd på 4,50 m och den maximala glassegmentsbredden är 1,50 m (vid en höjd på max. 2,20 m). Det ger glasytor på mer än 3,00 m² utan att den smidiga funktionen eller den enkla hanteringen påverkas.

 

Maximal designfrihet

De nya höjderna och bredderna ger nya möjligheter för utformningen: Vikpartierna kan till exempel sträcka sig över två plan eller rum med högt i tak kan öppnas helt på fasadsidan med den nya serien Megaline. När vikpartierna är stängda ökar byggnadsskalets transparens och mer naturligt dagsljus och solenergi kommer in i rummet. När de värmeisolerade aluminiumelementen med kantprofiler är helt ihopvikta med en synlig bredd på 132,5 mm i sektionsskarven och parkerade som en enhet på sidan, blir övergången mellan inne och ute gränslös. Partierna kan vikas inåt och utåt och åt höger eller vänster.

 

Väl beprövad teknik från en inglasningsspecialist

Max. komponentvikt ligger på 150 kg. Från 2,55 m höjd används ett horisontellt spröjs i glassektionen. De värmeisolerade aluminiumelementen har en flerfunktionell tätningslist ”bionicTURTLE®” av glasfiberförstärkt polyamid, integrerade löp- och styrskenor samt kontrollerad avrinning.

En annan teknisk finess är en formoptimerad löpskena av rostfritt stål med insvängd löprulle. Den möjliggör en ostyrd hjulvagga och olika, även barriärfria, golvskenor enligt DIN 18040. Flera gångjärn garanterar hög stabilitet även vid kraftig vind. Beroende på hur högt vikpartiet är placeras flera gångjärn över varandra. Om stabilitetskraven är mycket höga kan systemet utökas med konstruktionsprofiler vid sektionsskarvarna som avlastar sektionerna.

 

Nya storlekar: en nyhet på marknaden

Med en maximal sektionshöjd på 4,50 m eller en maximal sektionsbredd på 1,50 m kan den nya serien Megaline användas för att förverkliga extra höga eller breda segmentsdelar; något som bara vi erbjuder. Fram tills nu fanns det bara glassegment med en höjd på max. 3,50 m för serien Highline och max. 3,00 m för serien Ecoline.