Glastak som trotsar snön

Glastak som trotsar snön

Premiumtillverkare av uterum räknar med extremväder

Vinterträdgårdar, uterum och terrasstak av glas har inte bara rätt utseende. De ger också ett bra skydd. Stora mängder snö och is ökar belastningen på glastaken. Enklare konstruktioner kan rasa samman och skada egendom eller människor. Det är inte acceptabelt för premiumtillverkare. De tar hänsyn till alla faktorer och bygger terrasstak som tål alla väder- och vindförhållanden.

När vintern kommer med full kraft kan många regioner drabbades hårt. Plötsligt kan det bli iskallt och stora mängder snö lägger sig på tak och vid vägkanter. Vid kraftiga snöfall ökar belastningen på taket snabbt till många hundra kilo. Redan 10 cm pulversnö motsvarar en extra vikt på drygt 10 kilo per kvadratmeter. Samma vikt har 2,5 cm blötsnö eller 1 cm ren is. 

”Vid sådant extremt väder utsätts taket för stor belastning´”, säger Solarlux produktchef Mario Altehoff. ”Premiumtillverkare av uterum, vinterträdgårdar och terrasstak räknar därför med sådana faktorer när systemen planeras och konstrueras.” Solarlux är ett familjeföretag från staden Melle i tyska Niedersachsen och specialist på uterum och fasadlösningar i glas. Den viktigaste frågan är alltid: I vilket land och i vilken region kommer vi att bygga? Här gäller det att hålla ett öga på kartan med snölastzoner. Den delar in regionerna och kommunerna i olika zoner beroende på den genomsnittliga snölasten. Beroende på kommunernas läge kan olika snölaster förekomma, i Sverige till exempel från 1,0 till 5,5 kN per. kvadratmeter.

Bra leverantörer tar även hänsyn till extrema väder
När vintern bryter ut med full kraft kan snölasten ligga långt över det genomsnittliga värdet. Det gäller vissa regioner mer än andra. För att inte riskera att personer utsätts för livsfara om tak störtar in måste alla uterum, terrasstak och vinterträdgårdar byggas för att klara även hårda vintrar.

”Här skiljs agnarna snabbt från vetet”, säger Altehoff. ”Alla tillverkare räknar inte med möjligheten för extrema väder.” Han fortsätter: ”Leverantörer av enkla terrasstak och uterum som kunden bygger ihop själv skriver ofta i sina bruks- och monteringsanvisningar att man inte ska använda uterummet när det snöar eller regnar kraftigt – just för att de inte kan garantera att konstruktionen är tillräckligt stabil.” 

Stabil i decennier
Premiumtillverkare tar även hänsyn till höjdläge, regional vindlast och husets konstruktion. Vilken lutningsvinkel har taket? Ska uterummet eller vinterträdgården placeras på gaveln eller vid takutsprånget? På gaveln måste man planera för kraftigare drivsnö medan glastak vid takutsprång belastas punktvis när större snömängder rasar ned från hustaket. Belastningen kan öka ju längre avståndet är mellan hustaket och terrasstakets övre kant. Även vid takutsprång kan det förstås förekomma drivsnö. I kustområden kan kraftiga vindar belasta taket mer än själva snön.

Premiumtillverkare ger rekommendationer, planerar noggrant och tar hänsyn till alla säkerhetsaspekter. De tar fram lämpliga konstruktionssätt utifrån de faktiska bärighetskraven. Erfaren och utbildad fackpersonal ser till att konstruktionen uppfyller alla krav. Kunden får ett uterum, en vinterträdgård eller ett terrasstak som trotsar snön och en investering som skänker glädje under många år. Vinter efter vinter.
 

.FBABDAEEEDDCFCC a:hover { background: #fff !important; color: #4a4a49 !important; }