Fasadlösning i helglas

Den optimala lösningen för en transparent fasad. Med det nya glasräcket SL Plus och den öppningsbara balkonginglasningen erbjuder Solarlux en modern helhetslösning för fasader.

Balkonginglasningar ger många fördelar. De skyddar mot vind och regn, fungerar som bullerskydd och gör det möjligt att utnyttja balkongen nästan året runt. En transparent glasfasad ger dessutom fri utsikt och uppfyller kraven på en modern fasadutformning. Därför har Solarlux lanserat en ny lösning i helglasutförande: balkongräcket SL Plus.  

Det nya glasräcket har invändiga stolpar som förankras i bottenplattan. Det behövs varken väggfästen eller spröjs som delar glaset. Den genomgående inglasningen hålls fast av horisontella reglar och avbryts endast av diskreta svarvar mellan glasskivorna – en optimal lösning för en elegant glasfasad. Det finns heller ingen längdbegränsning, vilket ger en enorm designfrihet.

Genomtänkta finesser

I kombination med det ramlösa skjutsystemet eller skjut-/vridsystemet kan man skapa en enhetlig och helglasad fasad utan att ge avkall på öppningsmöjligheten. För att kunna erbjuda arkitekter och byggsamordnare en helhetslösning dimensionerades bärverket med hänsyn till den kombinationen. Vindlaster påverkar extra mycket på hög höjd och här leds de effektivt bort från den öppningsbara inglasningen av balkongräcket. Räcket uppfyller därmed kraven enligt standarden DIN EN 1999-1 som fastslår dimensioneringsregler för bärverk i aluminium. Solarlux beräkning av vindlaster riktar sig efter de värden som anges i DIN EN 1991-1-4.

Solarlux Balkonverglasung SL Plus Detail

Liksom balkonginglasningen fungerar balkongräcket i glas ljudisolerande. Det ger ett bullerskydd upp till 22 dB beroende på system. Därmed är det en bra lösning för stadsbebyggelse. Andra fördelar med balkongräcket SL Plus är att glas som material är både snyggt och lätt att hålla rent. Det är en fasadlösning som håller i längden – från Solarlux.