Vinterträdgård Ahlers Hdl

Transparent genomgång

Hur låter det med en inglasad yta som rumslig bro? En familj i tyska Oldenburg lät bygga en isolerad genomgång av glas mellan sitt gamla och nya hus. Återförsäljaren och producenten arbetade sida vid sida.

Det är alltid en utmaning för tillverkare och återförsäljare att förverkliga byggherrens drömmar så exakt som möjligt. Speciallösningar är inget undantag, utan snarare normen. För att kunna lösa de mest komplicerade projekten behövs flexibla lösningar och teknisk expertis. Så var det även i Oldenburg. Här följde hantverkaren och Solarlux Quality Partnern Ahlers ett unikt objekt. En vinterträdgård skulle uppföras som en länk mellan ett 250 år gammalt hus med halmtak och ett alldeles nybyggt hus.

Utgångspunkten var alltså två helt olika huskonstruktioner. Det nya huset med vit bottenvåning och träpanel högre upp står i stark kontrast till det gamla husets mörka tegel. Det är dessutom ett tvåplanshus och därmed högre än det äldre huset med sadeltak. Men tanken var att husen skulle få ett sammanlänkande element som fick dem att smälta ihop. Barnen i familjen bor nu i nyproduktionen, medan föräldrarna huserar i det gamla.

Harmonisk länk

Grannhuset hade redan en stor vinterträdgård som bjöd på transparens och funktionalitet. Därför föll det sig naturligt att även låta en inglasning binda samman de två huskropparna. Det skulle dock visa sig att valet var enklare än det faktiska utförandet. Anslutningen till halmtaket var den största utmaningen för hantverkarna i det lilla familjeföretaget Ahlers. ”Det var ett mycket spännande projekt med många tekniska hinder. Vi fick använda all vår kunskap och kreativitet för att få ihop de två byggnaderna”, berättar vd Oliver Ahlers. Det äldre tegelhuset med halmtak hade dessutom en mycket låg takfot. Från det nya huset med 200 mm tjock fasadisolering stack det ut en balkong Dessutom behövde man hitta en bra lösning för ingången i gränssnittet mellan det gamla och det nya huset. Det fanns med andra ord många utmaningar på samma gång.

Solarlux Wintergarten Ahlers

”Ett så speciellt projekt ser man inte varje dag. Därför är det alltid viktigt för oss att vi kan lita på våra partners”, säger Oliver Ahlers. Med stöd av Solarlux kunde återförsäljaren lösa utmaningarna i flera etapper. Först utformades den kraftbundna anslutningen till det nybyggda huset med limträbalkar som fogades in i den utvändiga isoleringen och intill balkongräcket. För det gamla huset konstruerades en platt takkonstruktion med integrerat fall som dold ränna. Ett pulpettak med samma lutning som vinterträdgården byggdes i anslutningsområdet mot det exponerade teglet på undersidan. Sist men inte minst löste man ingången till vinterträdgården i gränssnittet mellan det gamla och det nya huset med en trekantig aluminiumpanel och en fast inglasning. Fronten mot terrassen har till exempel fått ett tredelat vikparti som öppnar upp vinterträdgården mot trädgården. Slutresultatet är ett äkta mästerverk som till och med överträffat förväntningarna. Mer information om Solarlux vinterträdgårdar finns här.

Beställ nu! Broschyren om vinterträdgårdar
Vill du ha mer information om enskilda system och tekniska detaljer om våra vinterträdgårdar? Beställ gärna vår utförliga produktbroschyr. Om du vill få broschyren hemskickad till dig, skriv till oss via info.scandinavia@solarlux.com med ditt namn och din postadress. För en digital broschyr behöver du endast fylla i formuläret nedan.