Stabilt mästerverk

Det är mycket att ta hänsyn till inför monteringen av en inglasad terrass och det kan vara svårt att förena byggherrens önskemål med de tekniska förutsättningarna. I orten Unlingen, norr om Bodensjön, har man lyckats extra bra med just det.

Redan från början stod det klart att uterummet till nyproduktionen krävde noggrann planering för att få ett bra vind- och väderskydd. Terrassen ligger inte bakom huset, vilket är det vanligaste. I stället utgår den från ett centralt burspråk och rundar ett hörn på västsidan. Eftersom platsen mellan burspråket och hörnet är begränsad ritades det sju meter breda uterummet ända fram till slutet av terrassen, vilket betyder att halva uterummet sticker ut utanför huskroppen. På det sättet fick man både mer skyddad yta och ett spännande blickfång. Uterummet ger intrycket av att vara lätt indraget och smälter in perfekt med resten av byggnaden.

Tillbyggnaden i glas kunde inte monteras mot en husvägg, vilket ställde extra krav på stommen. När man bygger fristående terrasstak finns det en rad krav att ta hänsyn till. Solarlux från Niedersachsen i Tyskland tillverkar inglasade rum och rörliga glaspartier, och är dessutom specialist på kundanpassade lösningar. Tillsammans med branschpartnern Christian Kienle, Wild & Kienle Bauelemente GmbH, analyserade man situationen på plats och tog fram en individuell lösning. Som en extra service lät Solarlux själva gjuta grunden till uterummet för att säkerställa en stabil grund. Man tittade även närmare på snöbelastningen. Familjeföretaget från Niedersachsen är känt för sina hållbara och stabila produkter. Det innebär att man inte bara tittar på lastkategorier, utan tar hänsyn till lokala värden för snölast på mark och snölast på tak i planeringen.

Solarlux Glashaus Unlingen

Genomtänkt och flexibel

Det fristående terrasstaket vilar på fast inspända stöd och några komponenter har en extra stålförstärkning. Ett sadeltak hade varit relativt platskrävande. Efter samråd med återförsäljaren valde byggherren därför pulpettaket Atrium plus. Med en vertikal inglasning utan ram förlängdes terrasstaket fram till husväggen. Nu är hela ytan skyddad mot väder och vind. När det blir varmt kan glaspartierna med skjut-/vridsystemet SL 25 öppnas upp runt om – mot trädgården och resten av terrassen. För att kunna njuta av uterummet i alla väder valde byggherren även att montera en markis under glastaket och vertikalt på väggarna. På så vis kan hela uterummet skuggas under riktigt soliga dagar.

Beställ nu! En broschyr om uterum och terrasstak
Vill du ha mer information om enskilda system och tekniska detaljer om våra uterum och terrasstak? Beställ gärna vår utförliga produktbroschyr. Om du vill få broschyren hemskickad till dig, skriv till oss via info.scandinavia@solarlux.com med ditt namn och din postadress. För en digital broschyr behöver du endast fylla i formuläret nedan.