Skjutparti-cero-Lofthus-Molenpark
När du väljer en sådan produkt till skillnad från en standardprodukt påverkas allt från planeringsfasen till uppförandet. Solarlux har varit ett starkt stöd från start.
Eva Sydow, bb22 architekten + stadtplaner
SPECIALLÖSNING FÖR MOLENPARK LOFTHUS

Om du står på den outnyttjade delen av Offenbach hamn har du en fantastisk utsikt över vattnet mot Frankfurts skyline och Offenbach hamnplats. Här uppför arkitektbyrån bb22 architekten + stadtplaner Molenpark lofthus med sex flexibla våningsplan. Det är inte bara planlösningarna som är öppna, utan hela sydfasaden öppnas upp mot vattnet. Så mycket transparens som möjligt var ett önskemål från start.

Vi talade med Jan Schulz och Eva Sydow från bb22 om möjligheten att förverkliga arkitektoniska idéer, om designmässiga konsekvenser och upprymdheten man känner inför att installera glassektioner som är flera kvadratmeter stora.

INTERVJU

Jan Schulz och Eva Sydow bb22 architekten + stadtplaner

Montage Schiebefenster cero im Lofthaus Molenpark
Montage Schiebefenster cero im Lofthaus Molenpark
I DET HÄR PROJEKTET ÄR NI BÅDE BYGGHERRAR OCH ARKITEKTER. HUR KOMMER DET SIG?

Jan Schulz: ”Det var inte planerat från början. Designen togs fram för att genomföras på vanligt sätt med en investerare. Men de tvingades hoppa av projektet. För att kunna bygga designen ändå sökte vi en allierad. Till slut bildades ett konsortium av arkitekter och direktörer från en marknadsföringsbyrå.

Samarbetet var en lyckoträff eftersom alla delar samma höga designstandarder. Tack var det kunde vi utveckla idéer som säkert fallit offer för rödpennan om vi hade arbetat med en klassisk investerarmodell.”

Montage Schiebefenster cero im Lofthaus Molenpark / Einbau der Glas-Elemente
Montage Schiebefenster cero im Lofthaus Molenpark / Einbau der Glas-Elemente
KAN DU GE OSS ETT EXEMPEL?

Jan Schulz: ”Lofthuset är ett viktigt inslag i Offenbacher hamn. Här utvecklas det kreativa centrumet för hela Rhen-Main-regionen. Projektet är som ett gränssnitt mellan den nybyggda högskolan för konst och design på fastlandet och kvalitetsfastigheterna med bostäder på hamnön.

Vårt projekt överbryggar gapet med sina flexibla planlösningar som lämpar sig för såväl kontor som bostäder. Flexibilitet understöds även av takhöjder på knappt fem meter på markplan och drygt tre meter på de övre planen.

Designmässigt knyter projektet an till potentialen i läget vid vattnet. Längs hela fronten mot syd och den tidigare hamnbassängen sträcker sig en generös balkong. Fasaden innanför är helt i glas. Inglasningen löper runt byggnadens båda hörn och ger dig ett intryck av att vara ute trots att du är inne. Den känslan förstärks ytterligare av stora cero skjutpartier.”

Montage Schiebefenster cero im Lofthaus Molenpark / Einbau der Glas-Elemente
Montage Schiebefenster cero im Lofthaus Molenpark / Einbau der Glas-Elemente
VAR SOLARLUX SJÄLVSKRIVET REDAN FRÅN START?

Eva Sydow: ”Nej, egentligen inte. På planeringsstadiet hade vi en konkurrent i åtanke. Men vi hade redan kontakt med Axel Maurer (Solarlux). Jag kände honom från Marina Gardens-projektet som byggdes på den motsatta stranden intill den nya hamnallén. Där installerades Solarlux vikpartier och det hade jag färskt i minnet. Vi pratade om Molenpark, Axel Maurer presenterade skjutpartiet cero och tillsammans utvecklade vi idéer om hur det skulle kunna se ut.”

Jan Schulz: ”Axel Maurers engagemang och entusiasm var det som till slut avgjorde när vi valde Solarlux. Vi kände hela tiden att vi drog åt samma håll och att båda parter ville se ett fantastiskt projekt förverkligas. Det är det man alltid önskar som arkitekt.”

Eva Sydow: ”För min del var det också ett besök på fabriken i Melle som avgjorde. Vi ville ju installera fem meter höga skjutpartier på markplan och det var en speciell känsla att flytta dessa enorma skjutpartier i verkligheten och känna hur lätt de gled.”

Montage Schiebefenster cero im Lofthaus Molenpark
Montage Schiebefenster cero im Lofthaus Molenpark
VILKA KONSEKVENSER FICK VALET AV CERO FÖR PLANERINGEN?

Eva Sydow: Vi fick lite problem med detaljplaneringen av skjutpartierna i hörnen, framförallt med hänsyn till designkravet att ha så mycket glas och så få profiler som möjligt.

Den första punkten var skuggningen. Eftersom alla solskyddssystem har smalare rutnät för styrkablar eller -profiler än skjutpartier valde vi bort det. Solarlux har integrerat olika solskyddsinglasningar i skjutpartierna beroende på var de monteras och de utskjutande balkongerna skuggar också en del.

Två andra punkter berörde framförallt inglasningarna på sidorna. På grund av de smala fönsterprofilerna gick det inte att montera en fallsäkring där. Vi valde då att hänga den ovanifrån. Även avrinningen krävde viss anpassning.

När du väljer en sådan produkt till skillnad från en standardprodukt påverkas allt från planeringsfasen till uppförandet. Solarlux har varit ett starkt stöd från start.

Montage Schiebefenster cero im Lofthaus Molenpark / Kran hebt Glas-Elemente
Montage Schiebefenster cero im Lofthaus Molenpark / Kran hebt Glas-Elemente
HUR GÅR DET TILL ATT INSTALLERA SÅ STORA SKJUTPARTIERNA, VILKET SOLARLUX GÖR SJÄLVA?

Eva Sydow: ”Just nu håller vi på med förberedelserna, som att montera skenor och stolpar. Samarbetet med Solarlux på byggplatsen fungerar utmärkt.

Vi har fått tydliga instruktioner inför installationen och vet vad vi ska göra. Eftersom vi bygger intill vattnet behövs det till exempel en plats där mobilkranen kan stå och arbeta utan att falla ned i hamnbassängen. För att glasrutorna ska kunna lyftas på plats kan vi inte ha byggställningar på den sidan av byggnaden.

Vi ser verkligen fram emot att de stora glassektionerna kommer på plats. Med måtten 2,50 x 3 meter respektive 2,5 x 4,5 meter på markplan är de verkligen något extra.”

 

.ADEEEBDEDEEEB a:hover { background: #fff !important; color: #4a4a49 !important; }

Nu har skjutpartierna monterats. Det var en riktig taklagsfest när glasrutorna som är flera kvadratmeter stora lyftes på plats i fasaden med en kran. Där det tidigare stod ett skal med långt utskjutande betongtak kan man nu ana kvaliteten hos den färdiga byggnaden.

Montage Schiebefenster cero im Lofthaus Molenpark / Einbau der Glas-Elemente

Stora glassektioner lyfts in i öppningarna med en mobilkran.

b22 architekten + stadtplaner
b22 architekten + stadtplaner
Eva Sydow & Jan Schulz. Copyright: bb22 architekten + stadtplaner
BB22 ARCHITEKTEN + STADTPLANER

bb22 arbetar från regional, urban och strukturell design till detaljerad implementering i olika skalor och med interdisciplinära planeringsteam. Läs mer på http://www.bb22.net