Bostäder i centrum

Monarch III, Haag

 

Transparens och bullerskydd är två kriterier som kombineras optimalt i byggprojektet Monarch III i Haag. Den rörliga balkonginglasningen är ett vinnande koncept på flera sätt. Dels skyddar den mot buller från staden och motorvägen, dels ger den fri utsikt över omgivningen och gör balkongen ner flexibel.

Mitt i Haags finanskvarter Beatrixkwartier uppfördes de nya bostadshusen. Två 70 meter höga torn rymmer 248 hyreslägenheter och en restaurang i sockeln. Bostadstornen Monarch III ritades av arkitektfirman Powerhouse Company och fyller efterfrågan på eleganta lägenheter med bästa läge. Bara några hundra meter bort finns centralstationen och butiksgatorna. Men det unika läget bjuder på mer än närhet till centrum. Bostadstornen har en fantastisk utsikt över staden Haag och parken Haagse Bos som sträcker sig från de äldre stadsdelarna i sydväst till Wassenaar i nordost. Byggnadsensemblen knyts ihop av ett upphöjt torg med en gemensam trädgård för alla som rör sig i Beatrixkwartier. En extra grönyta mitt i centrum.

 

Genomtänkt helhetskoncept

Med hänsyn till det unika läget och utsikten från bostadstornen står transparens i centrum för arkitekternas design. Rumshöga fönster, transparenta byggnadshörn och inglasade balkonger pryder fasaden. Övriga delar av byggnadens yttre är vita och återspeglar därmed de omgivande kontorsbyggnaderna och bostadshusen Monarch I och II. Även tunnelbanan omsluts av en vit konstruktion. Byggnadsensemblen smälter således in perfekt i sin omgivning och uppfyller byggbestämmelserna i staden Haag.

På grund av den begränsade ytan placerades bostadstornen nära varandra och direkt intill motorvägen A12. Det innebar en utmaning redan på planeringsstadiet. Balkongerna skulle ha fri utsikt men samtidigt behövdes visst insynsskydd mot lägenheterna mitt emot. Arkitekterna kom på en smått genialisk lösning. Genom att placera tornen snett i förhållande till varandra kunde man blicka ut och se förbi det andra huset. En annan fördel med placeringen var att alla rum fick mer sol och dagsljus.
 

Kombinerar transparens och bullerskydd

Det var inte bara utrymmesbegränsningen utan också den bullriga miljön som prövade arkitekterna i det här projektet. Motorvägen A12 går strax intill och både tunnelbanan och huvudleden Prinses Beatrixlaan går förbi byggnaderna. För att säkerställa komforten för de boende vidtog man flera bullerskyddsåtgärder. På sovrumssidan kombinerades ett bullerdämpande murverk med en glasfasad som skapar en tyst och lugn miljö i sovrummen. På balkongerna i anslutning till vardagsrummen monterades en ljuddämpande inglasning. Den kan öppnas upp flexibelt och bevarar därför mycket av balkongkaraktären. Ramlösa glassektioner i kombination med balkongräcken i glas ger dessutom fri utsikt över staden – delvis ända till piren vid Scheveningen strand.

Balkongen helt i glas förverkligades med skjut-/vridsystemet SL 25 från Solarlux, specialisten på rörliga fönster- och fasadlösningar. Den ramlösa balkonginglasningen står emot regn, vind och buller upp till 22 dB. Glasrutorna är monterade direkt på balkongräcket i glas. De kan enkelt skjutas åt sidan och vridas ut till ett rätvinkligt paket som tål även höga vindlaster. På så sätt kan balkongen fungera som uteplats året runt. Det ger de boende i huset ett extra utrymme. ”Den ursprungliga tanken med balkonginglasningen från Solarlux var att få bullerskydd i rummen som vetter mot motorvägen A12. All extra komfort som kom med det flexibla systemet var en glad överraskning”, berättar den ansvariga arkitekten Dik Houben från Powerhouse Company. Därför användes inglasningar för både de infällda och utanpåliggande balkongerna. Totalt pryds byggnaden av 1 250 rörliga glassektioner.

Den största utmaningen för Solarlux var att hantera alla måttavvikelser, eftersom i princip ingen balkong är den andra lik. Lösningen blev att företaget själv mätte varje färdig balkong och sedan tillverkade måttanpassade inglasningar. För att man skulle kunna hantera det stora antalet glassektioner på byggplatsen utan att få problem med förvaringen levererades glassektionerna efterhand som de behövdes. Det var en fördel med tanke på det begränsade utrymmet.
 

Monarch III, Den Haag