Balkonginglasning – SL 25 XXL – Zipper/RKM740

Moln och vågor mot himlen

 

Perfekt kombination av öppenhet och slutenhet: 
Arkitektbyrån J. MAYER H. und Partner Architekten har skapat den dynamiska höghuset Zipper/RKM740 intill floden Rhen i Düsseldorf vars glasfasad ger en fantastisk utsikt över omgivningen. Den luftiga vågfasaden som omger byggnaden som ett skyddande hölje kan liknas vid de dimmoln som ofta stiger upp ur floden Rhen.

Den nya byggnaden Zipper/RKM740 (Rheinkilometer 740) utmärker sig genom sin rena och samtidigt komplexa design. Den lekfulla fasaden med olika öppningar upplevs ändå homogen och renodlad tack vare de få materialen. Redan vid första anblicken ser man att det dominerande, ovanliga höljet ger byggnaden dess karaktär och dess dynamiska, organiska design. I de horisontella vecken på fasaden som tycks röra sig i vinden återspeglas flodens vågrörelser. En vit aluminiumkonstruktion i formen av moln omger byggnaden och bildar olika stora öppningar. På Rhensidan har man en fantastisk utsikt över floden och staden Düsseldorf. På gatusidan är de horisontella vågorna tätare och bredare, och skärmar effektivt av byggnadens inre från buller och vind. Den vita vågfasaden står i effektiv kontrast till den i övrigt transparenta arkitekturen. 

Lekfull gestalt

För att ge byggnaden en känsla av lätthet trots de stora vågelementen valde man att perforera hål i den vita aluminiumfasaden. Byggnaden i 19 våningar smalnar dessutom av uppåt och enskilda indrag, utförda som terrasser, lättar upp helhetsintrycket. Eftersom höghuset står som en solitär och når högre än de angränsande byggnaderna i stadsbilden syns den tydligt även från centrum av Düsseldorf. Tillsammans med närliggande Vodafone Tower uppfattas Zipper/RKM740 västerifrån som en port till staden och är en bra motvikt till det stora sjukhusområdet intill.

Detaljerad design

Med utkastet till den unika siluetten, som nu präglar stadsbilden på Rhens västra strand, segrade J. MAYER H. Architekten i den internationella konkurrensen. För uppförandet av fasadkonceptet anlitades företaget Ebener vars kärnkompetens är fasadinklädnader helt i aluminium. Under ledning av projektledaren Michael Greb utvecklades en fasad med dubbla skal som inte bara uttrycker arkitekternas idé utan också ger det vind- och bullerskydd som behövs på en 70 meter hög byggnad intill en fyrfiliga huvudgata. Bakom de vita vågorna finns en speciell ljuddämpande fasad. Utöver det behövde man skydda alla sovrum och vardagsrum från den sjätte våningen och uppåt mot trafikbuller. För att skapa ännu mer boendekvalitet valde J. MAYER H. att lägga till en extra glasfasad på Rhensidan. Den omger balkongerna och gör det möjligt att använda utrymmet och ta del av den fantastiska utsikten i alla väder. 

Som specialist på flexibla glasfasader fick Solarlux ansvar för den delen av projektet. Med Ebener som partner genomfördes projektering, teknisk utformning och montering av den unika fasaden. ”Tillsammans tog vi fram lösningsförslag och innovativa speciallösningar som möjliggjorde en professionellt utförande och en tidsenlig leverans”, säger projektledaren Michael Greb. Med tanke på vindförhållandena på så hög höjd var bärigheten en stor utmaning. På en specialkonstruerad konsol i rostfritt stål fästes aluminiumvågorna, den rumshöga balkonginglasningen och glasräcket. Även denna avancerade konstruktion blev möjlig tack vare den tekniska rådgivningen och partnersamarbetet med Solarlux. 

Transparenta utsikter

Totalt 4 500 vågor skapades på fasaden och nästan alla har varierande höjd, bredd och storlek. 1 250 glassektioner från Solarlux pryder fasaden på Rhensidan och ger såväl bullerskydd som vind- och väderskydd. De lodräta, ramlösa och rumshöga sektionerna har ännu en fördel. Skjut-/vridsystemet SL 25 XXL kan enkelt öppnas och skjutas åt sidan till ett diskret, transparent glaspaket som bevarar den öppna känslan på balkongen. Samtidigt fungerar inglasningen som en temperaturbuffert både på vintern eller sommaren. En tre millimeters ventilationsspalt mellan de stängda sektionerna säkerställer god ventilation utan att slagregnstätheten påverkas. Glassektionerna framhäver byggnadens unika kvaliteter: transparensen och panoramautsikten över floden Rhen från den 14:e våningen. Denna våning är avsedd att användas som gästlogi och planritningarna varierar från klassiska lägenheter till loftvåningar, små apartments och delbara penthouses med en gemensam takterrass.

Zipper/RKM740

I sexvåningssockeln till RKM740 Tower finns en specialistklinik som möjliggör synergier med det närbelägna sjukhuset. Eftersom den nya byggnaden uppförs på ett historiskt sjukhusområde som använts för ändamålet sedan 1892 ville man komplettera bostäder med någon form av medicinskt nyttjande och samtidigt främja utvecklingen av moderna, kvalitetsorienterade bostäder. Därför byggs bland annat butiker för medicinsk utrustning, läkarmottagningar och en våning med operationssalar. Byggnadens flexibla användning återspeglas i arkitekturen och J. MAYER H. Architekten har tagit stor hänsyn till omgivningen.

Om projektet
Läge: Zipper/RHEIN740 | Am Heerdter Krankenhaus / Düsseldorf Heerdt
Arkitekt: J. MAYER H. und Partner, Architekten mbB, Berlin
Funktion: specialistklinik/medicinsk service och bostadshus 
Total areal: ca 26 000 kvm
Antal våningar: 19
Byggnadshöjd: ca 70 meter
Färdigställande: slutet av 2021