Balkonginglasning SL 25: Germering

Boendekomfort trots buller

Kvarteret "Glücksgefühl" i Germering

 

Bostadsbristen innebär stora utmaningar för arkitekterna. Allt oftare står man inför uppgiften att omvandla bullerutsatta fastigheter till trevliga boendemiljöer. Bullertekniska åtgärder skapar boendekvalitet i det här projektet i München Germering. 

Efterfrågan på bostäder i städerna fortsätter att öka och de byggbara ytorna blir allt knappare. Det gäller inte minst i metropoler som München, Tyskland. I stadskärnan finns det få luckor kvar och helt lediga tomter har inte funnits på länge. Därför sker en fortlöpande utbyggnad på landsbyggnaden och man drar nytta av förortens infrastruktur. Här finns det fortfarande mark att bebygga och som regel bra trafikförbindelser till centrum. En sådan mindre stad är Germering som i sydväst gränsar direkt till Bayerns huvudstad och största stad München. Tack vare att Germering är anslutet till Münchens pendeltågsnät och ligger nära motorvägen tar man sig snabbt både till centrum av München och till flygplatsen. 

Infarten till Germering går via Landbergerstraße och här uppfördes ett nytt byggnadskomplex med 130 lägenheter sommaren 2020. Arkitektbyrån Robert Meyer und Tobias Karlhuber Architekten fick i uppdrag av Concept Bau GmbH att utforma de nya bostadshusen i direkt anslutning till den högtrafikerade huvudgatan, en företagspark och en pendeltågslinje. ”På grund av det höga trycket på lägenheter i München ser vi allt oftare att man använder mark till bostäder som inte alltid är lämplig för det. Vår uppgift blir att kringgå svårigheter med läge och markförutsättningar, och ändå skapa trivsamma bostäder,” säger arkitekten Robert Meyer. Här har vi åstadkommit det genom att bygga runt en innergård och med en genomtänkt lägenhetsindelning. Badrum, kök, hissar och korridorer är placerade på den bullriga sidan medan vardagsrum och sovrum i huvudsak ligger mot innergården. 

Solarlux-SL 25-Germering
Solarlux-SL 25-Germering

Heltäckande skydd

Den största planeringsmässiga utmaningen när det gäller bullerskyddet var hur man skulle hantera buller från återvinningscentralen, trots att den bara är öppen vissa dagar och tider. Tillsammans med en specialist på bullerskydd, arkitektrådgivaren Omar Ayoubi från Solarlux, utvecklade Robert Meyer und Tobias Karlhuber Architekten en lösning som dämpar buller från kommersiell verksamhet och gör det möjligt att ha fönstren öppna även för annat än rengöring. Solarlux fasadinglasning är monterad direkt bakom balkongräckena och fungerar i praktiken som en extra fasad. Tack vare den kan man öppna fönstren inne i lägenheten utan att buller tränger in. Smala spalter mellan glaspartierna ger tillräcklig friskluftstillförsel när fronten är stängd, medan allt buller fångas upp av fasaden innan det når in till lägenheterna.

En annan fördel med glassektionerna är möjligheten att enkelt öppna den yttre sidan av dubbelfasaden. Med några enkla handgrepp och tack vare de smala utsprången framför fasaden kan de boende öppna en inglasad balkong som en direkt förlängning av vardagsrummet. Skjut-/vridsektionerna SL 25 förs enkelt åt sidan och vrids upp 90 grader.

Solarlux SL 25 Germering
Solarlux SL 25 Germering

Högre boendekvalitet

Även fastighetens norra fasad behövde bullerskydd. Därför monterades ljuddämpande skivor framför fönstren på den sidan av huset. Dessutom glasade man in balkongerna på halva västfasaden för att fånga upp buller från trafiken på Landbergerstraße. Dessa glassektioner är inte monterade direkt framför fönstren utan på ett balkongräcke i glas. På så sätt skyddas även balkongen mot väder och vind. När glaspartierna är stängda skyddar de inte bara mot buller upp till 22 dB utan fungerar även som temperaturbuffert. Med hjälp av Solarlux fasadinglasningar kunde arkitekterna skapa boendekvalitet i ett anspråksfullt byggprojekt. Eftersom byggnaden i sig dämpar buller kunde man dessutom placera öppna balkonger mot innergården.  

Objektet Glücksgefühl i Germering är ett äkta mästerverk inte bara sett till bullerskyddsåtgärderna utan även till den flexibla arkitekturen. Trots storleken och höjden på den åtta våningar höga byggnaden känns arkitekturen förhållandevis modest. Man har skapat denna effekt genom att låta två våningar delvis smälta samman och använda omväxlande mörka och ljusa kakelplattor. Så blir det första intrycket inte särskilt massivt. I stället får man en känsla av att byggnaden bara består av fyra våningar. Mot söder blir bygganden successivt lägre genom först sex och sedan fyra våningar. Ljuset når därför in till hela innergården. Tillsammans bildar byggnadskropparna en harmonisk helhet som smälter in perfekt i sin omgivning. Precis på stadsgränsen ligger en rad av åtta höghus i åtta våningar som troligen uppfördes på sextiotalet. Dessa står redan som en tydlig gräns i riktning mot München. Nyproduktionen är en del av denna bebyggelse som utgör stadsgränsen mot söder.  

”Det var många aspekter att ta hänsyn till i projektet och vi är mycket stolta över hur väl vi lyckats både med bullerskyddet och byggnadsdesignen. De olika arkitekturstilarna med den robusta kakelfasaden mot bullersidan, som står för stabiliteten, och putsfasaden mot innegården, som utstrålar värme och hemtrevlighet, smälter samman helt perfekt. Även den gradvisa höjdminskningen med vardera två våningar upplevs som en enhet. Genom att integrera trapphusen med en platå på ett befintligt våningsplan kunde vi dessutom skapa en fasad där trapphusfönstren ligger i nivå med lägenhetsfönstren. Just enhetligheten gjorde stort intryck på mig i detta projekt”, sammanfattar arkitekten Robert Meyer sina tankar om objektet Glücksgefühl.