Balkonginglasning Othmarscher Höfe

Glas går hem

Elbeförorterna har delvis olika karaktärer. Stora villor, idylliska alléer och vidsträckta parker pryder västra Hamburg. I Bahrenfeld är det industriella arvet ännu närvarande. Ottensen i sin tur är känt för sin kreativitet. Beröringspunkt för de båda stadsdelarna är bostadsområdet Othmarschen. I ett nytt område ska de olika karaktärerna mötas.

Fyra byggnader med över 120 lägenheter ryms i den parkliknande anläggningen. Genom husens placering i förhållande till varandra skapas intressanta axlar och stora gårdar. Dessa utgör en lugn och bilfri miljö mitt i området. Utformningen med omväxlande högre och lägre partier delar in lägenhetskomplexet i mindre sektioner. Fasaderna mot Jürgen-Töpfer-Straße har rödbrunt tegel som följer med in på innergården. Där bryts det av med ljus puts för att förstärka den samstämmiga helhetsbilden.

Bostadsområdet är inte bara omväxlande utan ligger också perfekt med tanke på kollektivtrafiken. Strax intill finns pendeltågssträckningen för Hamburger S-Bahn från Wedel till Altona. Invånarna i det charmiga kvarteret kan nå centrum på bara några minuter.  Men närheten till tågen är inte bara en fördel eftersom den också orsakar en hel del buller. Bostadsområdet gränsar dessutom till ett butiksområde med både parkeringshus, bio och butiker. Därför var man tvungen att göra bullermätningar. Det visade sig att värdena överskred de acceptabla gränsvärden enligt trafikbullerförordningen för bostadsområden under både dagen och natten. Därför var man tvungen att vidta bullerskyddsåtgärder.

Balkonverglasung Othmarscher Höfe

Loggiorna på Jürgen-Töpfer-Straße glasades in för att skydda bostadskomplexet mot buller. I samråd med byggherren valde arkitekterna en balkonginglasning från Solarlux för att klä in 27 loggior. Skjut-/vridsystemet SL 25 övertygade på alla med sin stora transparens och smidiga hantering. De totalt 169 ramlösa glasrutorna kan öppnas och stängas flexibelt. På det sättet bevaras balkongens friluftskänsla. Men den kan samtidigt användas trots att trafiken är tät eller vädret dåligt. Inglasningen utgör en utanpåliggande fasad (curtain wall) och skyddar effektivt mot buller. De rumshöga helglassektionerna har en avskalad design och smälter in perfekt husets livliga arkitektur.

Beställ nu! Broschyren om balkonginglasning
Vill du ha mer information om enskilda system och tekniska detaljer om våra vikpartier? Beställ gärna vår utförliga produktbroschyr. Om du vill få broschyren hemskickad till dig, skriv till oss via info.scandinavia@solarlux.com med ditt namn och din postadress. För en digital broschyr behöver du endast fylla i formuläret nedan.