Balkonginglasning som bullerskydd vid järnväg
Det är stor brist på tomter i städerna, men det här projektet visar att man kan lösa bullerproblem i bostadshus både trivsamt och snyggt.
Thomas Winkler, arkitekt

Effektivt bullerskydd med inglasad balkong

Hamburg-Altonaer Verbindungsbahn är en järnvägslinje i Hamburg. Direkt intill järnvägen finns en bit mark som länge förblev obebyggd på grund av den höga bullernivån. En konflikt som till slut fick en lösning år 2017 med en nyproduktion och rätt bullerskyddskoncept. Bostadskomplexet ”An der Verbindungsbahn” som uppfördes av byggherren GS-Bau GmbH från Neu Wulmstorf omfattar en kommersiell enhet och ett parkeringsgarage för de boende. Nyproduktionen innehåller olika typer av lägenheter från stadshus med separat ingång till små lägenheter i en eller två etage och stora panoramalägenheter. Inredningen i de enskilda lägenheterna är inte enhetlig utan påverkas individuellt av köparen. Tack vare läget i stadsdelen Hamburg-Rotherbaum har lägenheterna bra infrastruktur. Allt man behöver finns nära till hands, t.ex. matbutiker och restauranger. 
 

An der Verbindungsbahn SL 25
An der Verbindungsbahn SL 25

Attraktiva bostäder i bullerutsatt läge

På grund av de höga ljudnivåerna ansågs tomten länge vara som olämplig för bostadshus. Efter flera preliminära förslag och förhandsbesked gav den ökande bostadsbristen och den höga efterfrågan på centrala lägenheter impulsen till projektet. Arkitektfirman LRW Architekten und Stadtplaner från Hamburg kunde själva besluta om entreprenaden. ”Den nya byggnaden står på tårtbitsformad tomt där det tidigare låg en platt kommersiell byggnad. Bostadsområdet med övervägande äldre hus var ständigt utsatt för buller från järnvägen och huvudgatan”, säger arkitekten Thomas Winkler. ”Med nyproduktionen och dubbelfasaden kunde vi trots det skapa attraktiva lägenheter – med fri utsikt över den angränsande parken ”Planten un Blomen” och delvis mot konserthuset Elbphilharmonie.” 
 

An der Verbindungsbahn SL 25
An der Verbindungsbahn SL 25

Genomtänkta system

Att konceptet är en fullträff visar inte minst arkitekturpriset ”WohnbauPreis Hamburg 2017” som firman fick ta emot. ”Det är stor brist tomter i städerna, men det här projektet visar att man kan lösa bullerproblem i bostadshus både trivsamt och snyggt”, säger arkitekten Thomas Winkler. 

Tidigare tog sig buller från huvudgatan och den angränsande järnvägen rakt in i bostadsområdet. När man stängde till området med lägenhetsblock och fick en ny, lugn innergården gav förtätningen ett högt mervärde även för grannskapet. ”Bulleraspekten och anpassningen till den omgivande stadsbebyggelsen hade en väsentlig inverkan på byggnadens utformning. I planeringskonceptet såg vi till att placera så mycket boyta som möjligt i den ”lugna” delen av byggnaden och skapade volym mot gatan genom att göra byggnaden djupare”, säger arkitekten.
 

Schnitt an der Verbindungbahn
Schnitt an der Verbindungbahn

Bevarad balkongkvalitet 

För att utöka bullerskyddet fick den sida av byggnaden som vetter mot järnvägen en dubbelfasad av nästan ramlösa glaspartier i kombination med diskreta fasaddelar i stålbetong. Skjut-/vridsystemet SL 25 hade de funktioner som behövdes. De ramlösa och helt transparenta sektionerna är monterade på transparenta balkongräcken. I provbänk uppnår glassektionerna en ljudisolering på 22 dB. En fördel med dessa sektioner är att de enkelt öppnar upp den yttre sidan av dubbelfasaden. Med några enkla handgrepp kan de boende få en öppen balkong på det smala utrymmet utanför fasaden eller öppna upp den inre fasaden till ett galleri som övergår direkt i vardagsrummet. När sektionerna är stängda ger de inte bara ett effektivt bullerskydd utan håller också en jämn temperatur, vilket i sin tur kan sänka energiförbrukningen i resten av bostaden. 
 

Beställ nu! Broschyren om balkonginglasning
Vill du ha mer information om enskilda system och tekniska detaljer om våra vikpartier? Beställ gärna vår utförliga produktbroschyr. Om du vill få broschyren hemskickad till dig, skriv till oss via info.scandinavia@solarlux.com med ditt namn och din postadress. För en digital broschyr behöver du endast fylla i formuläret nedan.