Glasstak som trosser snølasten

Glasstak som trosser snølasten

Produsent av høyverdige påbygg selv for ekstremvær

Vinterhager, utestuer og terrasseoverbygg i glass tar seg ikke bare godt ut, de beskytter deg også. Ekstreme værforhold krever imidlertid noe ekstra: Snø og is gir en stor belastning på glasstaket. Billigløsninger kan her gi etter og utgjøre en fare for liv og helse. Leverandører av høyverdige tak lar det aldri komme til dette. De tar alle aspekter med i betraktningen under planleggingen, slik at de leverer sikre tak som holder stand hver eneste vinter.

Alle Solarlux glasstak er laget ikke bare for å fungere om sommeren, men også når kulda slår til og kvaliteten på glasset testes: Lasten på tak etter store snøfall blir fort flere hundre kilo. Allerede 10 cm puddersnø gir en vekt på 10 kilo per kvadratmeter. Samme vekt nås med bare 2,5 cm våt snø eller et 1 cm tykt islag. Og det er jo slik at tykke snølag ikke akkurat hører til sjeldenhetene i mange deler av Norden.

«Tak utsettes for særlig store belastninger ved slike ekstreme værforhold», sier Mario Altehoff, som er produktsjef hos Solarlux. «Det er derfor mye som må tas med i betraktningen som produsent av høyverdige vinterhager, utestuer eller terrasseoverbygg, både under planlegging og konstruksjon.» Solarlux er en familiebedrift basert i tyske Melle, og spesialiserer seg på glasspåbygg og fasadeløsninger. Det viktigste spørsmålet er imidlertid alltid: I hvilket land og region skal påbygget bygges? Her er et blikk på det såkalte snølastsonekartet helt nødvendig. Alt etter kommune gjelder det ulike snølaster, i Sverige eksempelvis 1,0 til 5,5 kN per kvadratmeter. I Norge kan spesifikke regioner ha snølaster på opptil hele 7,5 kN per kvadratmeter. For tak som bygges i Trondheim kommune gjelder for eksempel en last på 3,5 kN, altså 350 kilogram vekt per kvadratmeter. 

Gode produsenter tar også høyde for ekstreme værforhold
Ved meget voldsomme vinterstormer kan det skje at snølasten ligger tydelig over gjennomsnittsverdien. Dette gjelder særlig for de skandinaviske landene. For at mennesker ikke skal utsettes for livsfare på grunn av tak som knekker sammen, må terrasseoverbygg, utestuer og vinterhager være bygget slik at de holder seg sikre, selv gjennom en hard og snørik vinter.

«Her skilles raskt klinten fra hveten», forteller Altehoff. «Ikke alle produsenter tar slike ekstreme værforhold som finnes i mange deler av Norden med i betraktningen.» Og: «Leverandører av enkle terrasseoverbygg til egenmontering påpeker også i bruks- og monteringsveiledningen sin at påbygget ikke skal gås inn i i det hele tatt ved snøfall eller kraftige regnbyger – fordi den nødvendige stabiliteten ikke kan garanteres.» 

Pålitelig i flere tiår
Produsenter av gode systemer tar også høyden, de regionale vindlastene og husets konstruksjonsform med i betraktningen. Hva slags hellingsvinkel er det på taket? Skal vinterhagen bygges på gavlsiden eller på siden med takfoten? Det må planlegges for større snødrift ved gavlen, mens snø som faller på takfotsiden representerer en plutselig punktbelastning for glasstaket, som kan bli stadig større avhengig av avstanden mellom hustaket og overkanten av terrasseoverbygget. Det kan oppstå snødrift på takfotsiden også. Og i kystområder kan kraftig vind føre til en enda større belastning enn snø.

Produsenter av høyverdige påbygg gir samvittighetsfulle råd, planlegger grundig og tar alle nødvendige sikkerhetsaspekter i betraktning. Følgelig beregner de den nødvendige glasstykkelsen og bestemmer den nødvendige konstruksjonen som kreves for statikken. Til slutt sørger erfarne, opplærte fagpersoner for en struktur der hvert håndgrep er perfekt. Resultatet er pålitelige vinterhager, utestuer og terrasseoverbygg som trosser snøen, og som er langsiktige investeringer som gir deg glede i flere tiår. Vinter etter vinter.
 

.ECDBBEF a:hover { background: #fff !important; color: #4a4a49 !important; }