Glastage, som modstår snelaster

GLASTAGE, SOM MODSTÅR SNELASTER

 

Vinterhaver, udestuer og terrasseoverdækninger af glas ser ikke kun godt ud, men byder også på beskyttelse. Ekstreme vejrforhold kan dog være lidt af en belastningsprøve: sne og is ligger tungt på glastagene. Billige konstruktioner kan i disse tilfælde give efter og udgøre en fare for liv og lemmer. Udbydere af tilbygninger i høj kvalitet sørger for, at det ikke kan ske. De tager højde for alle nødvendige aspekter under planlægningen, så tagene også er sikre i hårdt vintervejr.

Klirrende kulde og sne, der samler sig i store bunker på tage: belastningen kommer hurtigt til at være på flere hundrede kilo i kraftigt snevejr. Allerede 10 cm fygesne er lig med ca. 10 kilo ekstra vægt pr. kvadratmeter. 2,5 cm tøsne eller et blot 1 cm tykt islag udgør den samme vægtbelastning. Og i Skandinavien er tykke snelag jo ikke nogen sjældenhed.

"Tage er udsat for meget kraftige belastninger, når vejrliget er ekstremt", siger Mario Altehoff, produktmanager hos Solarlux. "Derfor skal producenter af vinterhaver, udestuer og terasseoverdækninger i høj kvalitet være opmærksom på mange forskellige ting under planlægningen og monteringen." Solarlux er en familievirksomhed fra Melle i Tyskland, som er specialiseret inden for tilbygninger af glas og facadeløsninger. Det første spørgsmål under fremstillingen er altid: I hvilket land og i hvilken region skal tilbygningen opføres? Her er det nødvendigt at kaste et blik på zonekortet for snelaster. Afhængig af kommunernes beliggenhed kan der opstå forskellige snelaster, i Sverige for eksempel fra 1,0 til 5,5 kN pr. kvadratmeter. I bestemte regioner i Norge kan der endog være snelaster op til 7,5 kN pr. kvadratmeter. Tage, der opføres i Trondheim, skal eksempelvis kunne modstå snelaster op til 3,5 kN, dvs. 350 kilo vægt pr. kvadratmeter. 

Gode udbydere tager højde for ekstremt vejr
Når vinteren sætter ind for fuld styrke, kan det forekomme, at snelasten ligger tydeligt over gennemsnitsværdien. Det gælder især for de nordskandinaviske lande. For at folk ikke udsættes for livsfare på grund af tage, der styrter sammen, skal terrasseoverdækninger, udestuer og vinterhaver derfor konstrueres, så de også kan modstå meget hårde vintre.

"Her skilles klinten fra hveden", siger Altehoff. "Det er ikke alle producenter, der tager hensyn til disse former for ekstremt vejr, som optræder i mange regioner i de nordiske lande." Og: "Udbydere af enkle terrasseoverdækninger til gør det selv-montering gør endda nogle gange i deres brugs- og monteringsvejledninger opmærksom på, at tilbygningen ikke må betrædes i snevejr eller blot kraftigt regnvejr – fordi den simpelthen ikke har den nødvendige stabilitet." 

Pålidelighed i årtier
Producenter af gode systemer tager højde for monteringsstedets beliggenhed, de lokale vindbelastninger og husets byggestil. Hvad er tagets hældningsvinkel? Skal vinterhaven opføres på gavlsiden eller tagskæggets side? På gavlsiden skal der tages højde for snedriver, mens sne, der falder ned fra tagskægget, udgør en pludselig, punktuel belastning for glastaget. Her afhænger belastningens størrelse af afstanden mellem hustaget og terrasseoverdækningens overkant. På tagskæggets side kan der også dannes snedriver. Og i kystområder kan kraftig vind udgøre en endnu større belastning for tagene end sne.

Producenter af tilbygninger i høj kvalitet yder kompetent rådgivning, foretager en omhyggelig planlægning og tager hensyn til alle sikkerhedsaspekter. De beregner den påkrævede glastykkelse og fastlægger den nødvendige byggemåde, som afhænger af den bærende konstruktion. Monteringsarbejdet udføres af erfarent, uddannet fagpersonale, der har styr på sagerne. Resultatet er sikre vinterhaver, udestuer og terrasseoverdækninger, der modstår sneen og sørger for masser af glædelige stunder. Vinter efter vinter, år efter år.
 

.AFBFEFBCFBAAFF a:hover { background: #fff !important; color: #4a4a49 !important; }