Altaner lukket med glas SL 25: Germering

Boligkomfort på trods af støj i omgivelserne

Kvarteret "Glücksgefühl" i Germering

 

Boligmanglen fører til planlægningsmæssige udfordringer for arkitekter: der bygges i stigende grad ejendomme på arealer med en høj støjbelastning. Støjdæmpende løsninger sørger for højere boligkvalitet i forbindelse med et projekt i Germering i udkanten af München. 

Efterspørgslen efter urbane boligarealer fortsætter med at stige, men der findes færre og færre ledige byggegrunde i byerne. Det gør sig især gældende i metropoler som München. I byens centrum er det næsten ikke længere muligt at finde huller mellem bygningerne, og der har ikke været nogen ledige grunde i dette område i meget lang tid. Derfor opfører man i stedet løbende nye bebyggelser i oplandet og udnytter infrastrukturen i forstæderne. Her er det stadig muligt at finde byggegrunde, og transportforbindelserne til centrum er for det meste veludviklede. Et af disse steder i Münchens opland er Germering, som ligger direkte ved den sydvestlige bygrænse. På grund af indlemmelsen i Münchens S-togsnet og motorvejen i nærheden kan man hurtigt komme ind til Münchens centrum og ud til lufthavnen. 

På Landbergerstraße blev der i sommeren 2020 opført et nyt bygningsanlæg med 130 boliger. Direkte ved den travle hovedvej, et tilstødende erhvervsområde og en S-togslinje skulle Robert Meyer und Tobias Karlhuber Architekten skabe nye boligarealer på vegne af Concept Bau GmbH. "På grund af det store pres på boligmarkedet i storbyen München ser vi i stigende grad, at mange grunde anvendes til boliger, selv om de egentlig ikke rigtig er egnede til det formål. Vores opgave er så at sikre en høj boligkvalitet på trods af omgivelserne ved hjælp af passende løsninger og grundridstyper", forklarer arkitekten Robert Meyer. I Germering blev kvaliteten sikret ved at placere bygningerne omkring et gårdanlæg og en gennemtænkt fordeling af rummene i lejlighederne. Badeværelser, køkkener, elevatorer og adgangsrum er placeret på støjsiden, mens størstedelen af opholdsrummene vender ind mod gårdanlægget. 

Solarlux-SL 25-Germering
Solarlux-SL 25-Germering

God beskyttelse hele vejen rundt

Den største udfordring med hensyn til støjbeskyttelsen var at dæmpe støjen fra den nærliggende genbrugsplads, også selv om den kun er åben i bestemte tidsrum på nogle af ugedagene. Sammen med en specialist inden for lydisolering, arkitektrådgiveren Omar Ayoubi fra Solarlux, udviklede Robert Meyer und Tobias Karlhuber Architekten en løsning, der dæmmer op for industristøjen og gør det muligt at åbne vinduerne til andet end blot rengøringsformål. Facade-glaspartierne fra Solarlux er monteret direkte foran vinduerne og fungerer som en dobbelt facade. Det gør det muligt at åbne vinduerne, uden at opleve larm fra omgivelserne. De smalle spalter mellem elementerne sikrer en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, når fronten er lukket. På den måde blokeres enhver form for støj af facaden, så den ikke trænger ind i beboelsesrummet.

Endnu en fordel ved glaselementerne: De gør det let at åbne den dobbelte facades yderside. Takket være de smalle fremspring foran facaderne kan beboerne i en håndevending skabe en loggia, som går direkte over i opholdsrummet. Til dette formål skubbes SL 25 skyde-drejeelementerne blot til siden og åbnes 90 grader.

Solarlux SL 25 Germering
Solarlux SL 25 Germering

Højere boligkvalitet

De andre facader skulle også beskyttes mod den omgivende støj. For eksempel isolerer specielle plader, der er monteret foran vinduerne, trafikstøjen fra den nordlige side. Desuden blev altanerne på halvdelen af den vestlige facade forsynet med glas for at absorbere støjniveauet fra Landbergerstrasse. Her er glaselementerne ikke monteret direkte foran vinduet, men på et glasbrystværn på altanerne. Det betyder, at altanerne kan bruges af beboerne i al slags vind og vejr. Når elementerne er lukket, sørger de ikke kun for en effektiv lydisolering på op til 22 dB, men fungerer også som en temperaturbuffer. Takket være merværdien med facade-glaspartierne fra Solarlux kunne arkitekterne endda øge boligkvaliteten i dette byggeprojekt. Den støjisolerede bygningsstruktur giver også mulighed for åbne altaner i gårdanlægget.  

Ikke kun de støjisolerende tiltag, men også den mangefacetterede arkitektur i "Glücksgefühl"-kvarteret i Germering er et ægte mesterstykke. For på trods af dimensionerne og de varierende højdestrukturer i den op til otte etager høje bygning er arkitekturen i høj grad ensartet. For at opnå dette blev etagerne kombineret i æstetiske par, og der blev brugt både mørke og lyse mursten til facaden. Ved første øjekast virker bygningen derfor ikke så massiv og giver indtryk af kun at have fire etager. Mod syd er der en overgang til seks etager høje bygninger og derefter bygninger med fire etager. Derfor kommer der masser af lys ind i gårdmiljøet. Bygningerne danner et harmonisk hele, som passer perfekt ind i omgivelserne. Ved bygrænsen findes der allerede en række boligtårne i otte etager, som formentlig er opført i 1970'erne. De danner et meget tydeligt bygningskompleks. Nybyggeriet er orienteret mod denne række bygninger og danner en slags afslutning af byomgivelserne mod syd.  

"Dette projekt forenede flere forskellige aspekter, og vi er meget stolte over den vellykkede gennemførelse både med hensyn til støjbeskyttelsen og designet. De forskellige arkitektoniske stilarter smelter sammen – såsom klinkerfacaden, der udstråler stor robusthed og soliditet, og den pudsede facade i gårdanlægget, der formidler mere hygge og varme for beboerne. Bygningerne i to etager danner også en enhed. Vi var i stand til at integrere trapperne optimalt med en trappeafsats på boligetagen og dermed skabe en facade, hvor trappeopgangens vinduer er anbragt parallelt med lejlighedernes vinduer. Det var især denne ensartethed, der begejstrede mig ved projektet", siger arkitekt Robert Meyer om Glücksgefühl-kvarteret.